ERMi uue hoone kütte- ja jahutuslahendus olgu säästlik

20.veebr 2014
Eesti Kultuurkapital (KULKA), Eesti Rahva Muuseum (ERM) ja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt osapooled kohustuvad tegema kõik endast oleneva, et vähendada ERMi uue hoone rajamise tegelikku maksumust võrreldes selle prognoositud maksumusega, kuid seejuures arvestades, et hilisem hoone ekspluatatsioon ei kallineks, tegemata samal ajal mööndusi uue hoone ja selle rajamiseks teostatavate tegevuste kvaliteedis.
2009. aastal projekteeriti ERMi küte- ja jahutus maasoojuspumba lahendusena. Toona oli see teistest pakutavatest kütte ja jahutuse lahendustest sobivaim. Tänaseks on juurde tekkinud uusi võimalusi ning lahendusi.

ERMi hoone puhul on oluline, et valitav lahendus oleks kompleksne, tagamaks hoone kütte- ja jahutusenergia vajadused ning tehtav investeering oleks majanduslikult mõistlik ja ekspluatatsioonikulud madalad.

Eelnevast lähtuvalt on RKAS põhjalikult analüüsinud ERMi uue hoone erinevate soojus- ja jahutusenergia tootmisviiside majanduslikku ja keskkonnaalast mõju kogu projekti investeeringutele ja hilisemale haldamisele tervikuna. Seejuures on põhjalikult käsitlenud nii soojus- ja jahutusenergia kui elektrienergia temaatikat läbi erinevate mõjutegurite – energiatõhusus, keskkonnamõjud, CO₂ heitmete teema, investeeringute maht, hilisemad halduskulud jm ning seda lähtuvalt Euroopa Liidu energiapoliitika suundumustest, finantsanalüüsist, riskianalüüsidest ja riigihangete seadusega kehtestatud nõuetest.

Sellest tulenevalt korraldab RKAS avatud riigihanke vajaliku soojus- ja jahutusenergia ostmiseks, milles samadel alustel saavad konkureerida erinevaid energiatootmisviise pakkuvad ettevõtted. Sellega soovitakse tagada kõigi turuosaliste võrdne kohtlemine ning maksumaksja raha säästlik kasutamine nii muuseumihoone ehitamisel kui ka tulevikus väiksemate energiakulude kaudu.