Gruusia piiripunktide ajakohastamise projekt lõppes edukalt

07.sept 2010
Septembri alguses lõppes pool aastat väldanud projekt, mille raames Riigi Kinnisvara AS (RKAS) nõustas Gruusia Tolliametit Euroopa Liidu direktiividele ja muudele rahvusvahelistele nõuetele vastava moodultüüpi piiri- ja tollipunkti tüüplahenduse väljatöötamisel. Samuti osales ettevõte kahele Gruusia piiripunktile projekteerimistööde tellimises ning ehitushanke korraldamiseks hankedokumentide ettevalmistamises.

Gruusia Tolliameti veterinaar-, sanitaar- ja fütosanitaardivisjoni juhataja Zurab Kikalia jäi RKASi panusega igati rahule. „Meie üheks suuremaks prioriteediks on viia Maailmapanga rahalise toetuse abil tolli kontrollipunktide infrastruktuur vastavusse rahvusvaheliste standarditega. Soovime tagada sisseveetava toidu kvaliteeti ja ohutust kõrgeimal tasemel,“ sõnas Kikalia. Tema sõnul on Eesti eksperdid oma kogemustele tuginedes koostöös Gruusia kolleegidega leidnud lahendusi mitmetele probleemidele. „Esimene etapp on edukalt lõpule viidud. Oleme tänulikud Eesti kolleegidele projektis osalemise eest ja loodan jätkuvalt heale koostööle meie riikide vahel,“ sõnas ta.

Projekti Eesti poolne koordinaator RKASi projektidirektor Andrus Kõre kinnitas, et koostöö sujus. “Tehniliste lahenduste ühine välja töötamine, konsultatsioonid ja projekteerimistööde teostamine  rahvusvahelises töörühmas kuue kuu jooksul on andnud hindamatuid kogemusi nii Gruusia kui ka meie spetsialistidele. Koostöö käigus õpiti üksteist ka inimestena paremini tundma, mis aitas olemasolevaid kultuurilisi ja majanduslikke keskkonnaerinevusi paremini mõista. Oleme valmis jätkuvalt pakkuma omapoolset abikätt, kui selleks Gruusia pool soovi avaldab,“ kinnitas Kõre.

Gruusia piiripunktide ajakohastamise ülesanne täideti tähtaegselt, tehes koostööd Gruusia Rahandusministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi töötajatega.

Eesti poolelt olid projekti kaasatud ka Regina Pihlakas Veterinaar- ja Toiduametist, Raina Mõttus Põllumajandusametist, Urmas Järg Maksu- ja Tolliametist ja Jelena Rjabinina Terviseametist.

Projekti maksumus oli 200 000 USA dollarit ehk ligi 2,2 miljonit krooni ja seda rahastas Maailmapanga finantseeritav põllumajanduse arenguprojektide koordinatsioonikeskus.

Moodultüüpi piiri- ja tollipunkti eskiis