Häirekeskuse ja Päästeameti Tallinna ühishoone avas uksed

30.jaan 2015
Siseminister Hanno Pevkur avas täna Häirekeskuse ja Päästeameti Tallinna ühishoone, mis tõstab oluliselt Lasnamäe, Tallinna ja selle lähiümbruse ning kogu Eesti turvalisust.
Hanno Pevkuri sõnul saab nüüdsest abi saata ka kaamerapildi põhjal ja ilma hädaabikõneta. „Häirekeskuse uues töösaalis on ekraanid linna valvekaamerate reaalajas jälgimiseks. Lisaks politsei operatiivteabeteenistusele hakkavad ühises töösaalis valvekaamerate pilte jälgima ka Häirekeskuse päästekorraldajad. Abivajajale tähendab see seda, et abi saab välja saata ka siis, kui ei ole tehtud hädaabikõnet Häirekeskusele,’’ selgitab minister.

Siseministeeriumi tellimusel valminud hoonekompleks koosneb kesksest 4-korruselisest hoonest, mis on jagatud kolmeks osaks: Häirekeskuse töösaal, Häirekeskuse administratsioon ja Päästeameti Põhja päästekeskuse Lasnamäe komando. Hoone on ehitatud just Häirekeskuse ja Päästeameti vajadusi, tööspetsiifikat ja kasutajate nõudeid arvestades. Kuna Häirekeskus osutab elutähtsat teenust, on hoonele esitatud kõrgendatud nõuded turvalisusele.  

Häirekeskuse tööleasumine Tallinna uues hoones on viimane samm Häirekeskuste piirkondlikes keskustes Häirekeskuse ning Politsei- ja Piirivalveameti operatiivteabeteenistuse ühise töökeskkonna loomisel ühele hädaabinumbrile 112 üleminekuks. Ühises töösaalis töötavad nüüd koos Häirekeskuse päästekorraldajad, kes võtavad vastu kõik  hädaabikõned ja saadavad välja kiirabi ja päästjad ning politseiametnikud, kes saadavad sündmuskohale politseijõud. Ühises töökeskkonnas ja inforuumis kiireneb infovahetus, paraneb abi saatmise kiirus ja kvaliteet.

3 512 ruutmeetrises hoones tervikuna on arvestatud töökohti ligikaudu 300 inimesele ning selle projekteeris AS Amhold, ehitustöid teostas konsortsium AS Teede REV-2, Ramm Ehitus OÜ ja AS Parmeron.

Riigi Kinnisvara AS-i juhtimisel rajatud Häirekeskuse ja Päästeameti Tallinna ühishoone ehitus läks maksma koos käibemaksuga 6,6 miljonit eurot. See sisaldas hoone projekteerimist, ehitamist, omanikujärelvalvet ja sisustamist.


Fotode autor Maris Tomba.

Ehitajast
RAMM Ehitus on 2006. aastal loodud ehitusfirma, mis kuni 2013. asta novembrini tegutses  TREV-2 Ehituse nime all. Ettevõtte 2014. aasta müügitulu oli 14 miljonit eurot, ettevõttes töötab põhikohaga 15 inimest. Käesoleva aasta suuremateks projektideks lisaks valminud Häirekeskuse-ja Päästeameti Ühishoonele on Kaitseliidu Jõgeva maleva staabi-ja tagalakeskuse hoone,  arstide ja õdede maja renoveerimine Tallinnas.