Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kunstikonkurss

11.juuni 2015
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida kompleksset ideelahendust Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusesse Jõhvis Kutse tänav 13.
Loodava kunstilahenduse temaatika peab otseselt või kaudselt seonduma kooli tegevusvaldkonnaga. Õppevaldkondadest võiks esile tuua tehnoloogia ja mehaanika suunda. Loodav ideelahendus peab kõnetama nii kooli igapäevaseid külalisi kui kaugemalt tulijaid. Pakkuda võib ka nõndanimetatud „käed külge“ kunsti, mille käigus on teos pidevas muutumises ja arenemises nagu koolgi, mille õppekavad arenevad vastavalt kiiresti muutuva tööturu nõudlustele ja tehnika arengutele.

Teose või teoste paiknemiseks on ette nähtud esimesel korrusel asuva fuajee ning teise korruse koridori- ja puhkeala erinevad seinapinnad.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 9724,9 eurot, millele lisandub käibemaks.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 05.08.2015 kell 11:00.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt rubriigis „Alla siseriiklikud piirmäära hanked ja kunstikonkursid". Eraisik, kellel registrikood puudub saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot, millele lisandub käibemaks.