Ida-Virumaa Kutsehariduskeskust hakkab ehtima sepis „Raua hääl“

04.sept 2015
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus saab endale pendlikujulise taiese, mille käimalükkamisel vallandub raua orgaaniline helipilt.
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega korraldasid koolile kunstikonkursi, mille žürii valis kolme võistlustöö hulgast välja ehte- ja sepakunstnike Risto Tali ja Rait Siska kavandi märgusõnaga "Raua hääl“.Kunstikonkursi lähteülesandega otsiti sobivat ideelahendust, mis otseselt või kaudselt seonduks kooli tegevusvaldkonnaga ning kõnetaks nii kooli igapäevaseid külalisi kui kaugemalt tulijaid.

„Raua hääl“ murrab traditsiooniliste rauakasutusviiside tava, pannes materjali proovile tavapäratul moel. Taies on interaktiivne ja võimaldab ka vaatajal „käe külge panna“, kuna mehhanism hakkab tööle siis, kui inimene seda liigutab. Liigutades kerkivad hääled raua seest - raua painamine -, mida võimendab naturaalne kõlakast. Autorite sõnul on eesmärgiks luua ettekujutus raua orgaanilisest helipildist ning teos võiks inspireerida noori kõiges, mis seondub metalliga.

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid Siim Parts (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse haldusjuht), Reet Mark ja Kadi Polli (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing) ning Timo Toots ja Taavi Suisalu (Eesti Kunstnike Liit). Hääleõiguseta liikmena osales protokollijana Mari Emmus RKAS-ist.

Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 9724,9 eurot. Teost saab koolis näha käesoleva aasta lõpus.

Kunstihanke korraldamise kohustus tuleneb Jõhvis asuva Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse osalisest rekonstrueerimisest. Kõnealuseid töid rahastati CO₂ heitmekvoodi müügist laekunud vahenditest.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb hankida kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste hanke ülempiir on 65 000 eurot.