Jõgeva tulevane kohtu- ja politseihoone sai nurgakivi

27.sept 2011

Täna sai nurgakivi Jõgeva tulevane kohtu- ja politseihoone, mis valmib tuleva aasta suveks.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on täna pandud nurgakivi paljuski sümboolne, kuna tegu on viimase piirkondliku kohtumajaga, mis uuel iseseisvusajal on Eestis ehitatud või uuendatud.

„Nii saab lõpuks iga Eesti piirkond korraliku kohtuhoone, kus on loodud head tingimused õigusemõistmiseks. Selliseid tänapäevaseid tingimusi on vaja muu hulgas selleks, et jõuda sihini, mida justiitsministeerium ja valitsus tahavad lähiaastail saavutada – läbida kohtumenetlus ühes astmes saja päevaga.“ lisas justiitsminister.

Siseminister Ken-Marti Vaher ütles uue politsei- ja kohtuhoone nurgakivi panekul, et kaasajale vastava ühishoone rajamise üle on tal lausa kahekordselt hea meel. „Asutused, mis siin tööle asuvad, on küll kahe erineva ministeeriumi haldusalas, kuid inimesed, kes siin hakkavad tööle, on kolleegid, kes ajavad ühte asja. Praeguse siseministrina ja endise justiitsministrina teevad mulle heameelt selle maja mõlemad pooled,“ lausus ta.

Vaheri sõnul tähendab uude hoonesse kolimine töötajatele märkimisväärselt paremaid töötingimusi, mis aitab kaasa, et nad oleksid motiveeritud ning teeksid oma tööd pühendunult ja südamega. Samuti on ühishoone rajamine tema kinnitusel oluline kohalikele, et politsei ja kohtu olemasolu oleks nähtav ning korra tagamine ja õigusemõistmine muutuks tõhusamaks.

"Nii vajaliku hoone rajamine Jõgevale tõestab, et riik soovib olla oma kodanikule lähedal ja ei vii olulisi institutsioone maapiirkondadest ära. Antud olukorras võidavad kõik osapooled, teenus jääb maakonna keskusesse alles, töökohad säilivad, töötingimused paranevad ja rahvas võib ennast turvalisemana tunda. " ütles Jõgeva maavanema Viktor Svjatõšev.

„Rajatav ühishoone võimaldab ka senisest märksa efektiivsemat pinnakasutust, mis omakorda tähendab riigile väiksemaid kulusid,“ lisas hoone ehitust korraldava Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juhatuse liige ja haldusdirektor Elari Udam.

Enam kui 2000 ruutmeetri suuruse netopinnaga hoones saavad omale kaasaegsed tööruumid kohus, kinnistusamet, kodakondsus- ja migratsioonibüroo Jõgeva teenindus, kriminaalhooldus, politsei ja arestimajaga. Samuti rajatakse Suure ja Pargi tänavate äärde parkimisalad ning uus haljastus koos tänavavalgustusega.

Suur tn 1 kinnistule rajatava hoone täiendatud mahus eelprojekti on koostanud AS Amhold.

Riigi Kinnisvara AS korraldas Jõgeval Suur tn 1 kinnistule arendaja leidmiseks vähempakkumise, mille kohaselt seatakse ehitaja kasuks hoonestusõigus ja kellega sõlmitakse ehitiste ning territooriumi kasutamiseks üürileping. Viimases pakkumisvoorus osales kokku viis firmat, kellest parima pakkumise tegi Merko Elamu AS.

Sarnast finantseerimismudelit kasutades on tänaseks juba valminud Rakvere politsei ja pääste ühishoone ning Jõhvi kohtumaja.