Jõgeva uue kohtu- ja politseihoone rajab Vallikraavi Kinnisvara AS

10.sept 2010
Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) juhatus kinnitas Jõgevale uue kohtu- ja politseihoone rajamiseks ja üürile võtmiseks korraldatud vähempakkumise võitjaks Vallikraavi Kinnisvara ASi.

Vallikraavi Kinnisvara AS võitis vähempakkumise üürihinnaga 143,66 krooni ühes kuus, arvestatuna kasuliku pinna ühe ruutmeetri kohta ilma käibemaksuta. Vähempakkumise üürisumma alghinnaks oli 145 krooni ruutmeetri kohta ilma käibemaksuta ja see sisaldab haldamist, tehnohooldust, heakorda, ehitus- ja remonttöid ning omanikukohustusi. Üürile lisandub tasu tarbimisteenuste eest.

Amhold AS-i projekteeritud 2100 ruutmeetri suuruses hoones saab olema 1800 ruutmeetrit üüripinda ja selle kavandatud valmimise tähtaeg on 31. oktoober 2011.

RKAS kuulutas välja kirjaliku vähempakkumise Jõgeval Suur tn 1 kinnistule arendaja leidmiseks, kelle kasuks seatakse hoonestusõigus ja kellega sõlmitakse ehitiste ning territooriumi kasutamiseks üürileping, käesoleva aasta 19. juulil. Konkursile esitasid pakkumise viis firmat.

Uue kohtu- ja politseihoone eskiisiga saab tutvuda: http://www.rkas.ee/arendusobjektid-1/ehitused/jogeva-kohtu-ja-politsei-hoone