Jõgevale kohtu- ja politseihoone rajamisega seotud vähempakkumine nurjus

04.jaan 2011

Riigi Kinnisvara AS  (RKAS) juhatus otsustas 04. jaanuaril 2011 tagasi lükata kõik kolm pakkumist, mis esitati vähempakkumisele seoses Jõgevale Suur tn 1 kohtu- ja politseihoone rajamisega ning selle üürimisega.  Kõikide esitatud pakkumiste üürisummad ületasid vähempakkumise tingimustes esitatud piirsummat.

„Hiljemalt jaanuari lõpuks selgub, kuidas me projektiga edasi läheme,“ sõnas RKASi projektidirektor Kaupo Pajumäe.  

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas 3. detsembril möödunud aastal välja kirjaliku vähempakkumise Jõgeval Suur tn 1  kinnistule arendaja leidmiseks, kelle kasuks seatakse hoonestusõigus ja kellega sõlmitakse ehitiste ning territooriumi kasutamiseks üürileping. Vähempakkumise üürisumma alghinnaks oli ilma käibemaksuta 165 krooni ruutmeetri kohta. Üürisumma ei sisalda sisekoristust ja tarbimisteenuseid.