Jõhvi Riigigümnaasiumi ehitustööd algavad juulis

20.juuni 2014
Riigi Kinnisvara AS sõlmis konsortsiumiga AS Maru Ehitus ja AS Ehitustrust 3,9 miljoni euro suuruse lepingu Jõhvi Riigigümnaasiumi õppehoone rajamiseks. Ehitustegevusega alustatakse juulis ning kool avatakse 2015. aasta sügisel.
Uus gümnaasiumihoone ehitatakse praeguse Jõhvi Gümnaasiumi hoone kõrvale aadressil Hariduse 5b ja selle juures pööratakse erilist tähelepanu kaasaegse õpikeskkonna funktsionaalsusele ning energiasäästlikkusele.

RKASi eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada Jõhvi Riigigümnaasiumi koolihoone, mis oleks õppetööks igati sobiv, vastaks kehtestatud nõuetele, oleks võimalikult vastupidav ja kauakestev ning mille ülalpidamise kulud oleks võimalikult madalad.

Valdavas osas kahekorruselise koolihoone suuruseks on kavandatud ligi 4000 ruutmeetrit ja selle on projekteerinud arhitektuuri- ja inseneribüroo OÜ Esplan. Tänastest Jõhvi Gümnaasiumi ruumidest jäävad ühiskasutusse spordisaal ja köök ning raamatukogu fondihoidla. Mõlemad hooned on kavas ühendada galeriiga.

Gümnaasiumivõrgustiku korrastamise projekti tulemusena koondatakse mõlema praeguse Jõhvi üldhariduskooli gümnaasiumiastme klassid uude gümnaasiumihoonesse ning Jõhvi Gümnaasium ja Jõhvi Vene Gümnaasium reorganiseeritakse põhikoolideks. Jõhvi Riigigümnaasiumi õpilaste arvuks on planeeritud 540.

Haridus- ja Teadusministeerium, Jõhvi  Vallavalitsus ja RKAS on sõlminud kolmepoolse koostööleppe, mille kohaselt gümnaasiumihoone rajamist juhib RKAS, sealhulgas viib läbi vajalikud riigihanked.

Jõhvi tulevase riigigümnaasiumi rajamist rahastatakse Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Piirkondlik ja terviklik ja tasakaalustatud areng“ meetmest „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine“.

Jõhvi Riigigümnaasiumi eskiisid: