Käesoleval nädalal sõlmiti olulised kokkulepped Koidula raudteepiirijaama rajamise käivitamiseks

12.juuli 2007
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) juhatuse esimees Jaak Saarniit sõlmisid kokkulepe Koidula raudteepiirijaama rajamise ettevalmistamisega seotud kulutuste hüvitamiseks kuni 30 miljoni krooni ulatuses.
 
Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Simmermann ja RKASi juhatuse esimees Jaak Saarniit sõlmisid koostöölepingu Koidula piirijaama rajamise, finantseerimise ning tulevikus majandamise kohta, mis tähistab olulist edasiminekut pikalt ettevalmistatud Eestile tähtsas raudteeprojektis.
 
RKAS-i juhatuse esimehe Jaak Saarniidu sõnul tähistab mõlema olulise kokkuleppe sõlmimine uue mastaapse arendusprojekti käivitamist. „Tänasest saame alustada ehituse ettevalmistustöödega,” lisas Saarniit.
 
Projekti kohaselt rajatakse Koidulasse Valga-Petseri raudteelõigule uus 10 rööpapaariga piirijaam, ühendatakse uue raudteelõigu abil Kagu-Eesti raudteekolmnurk ning hooned, sillad, maanteed jt ehitised. Kokku ehitatakse 25,5 kilomeetrit rööbasteid. Koidula raudteepiirijaama arendusala suurus on ligi 85 hektarit.
 
Ehitust rahastavad omakapitali ja laenude abil RKAS ja Eesti Raudtee selliselt, et ehituskulud teenitakse tagasi raudtee infrastruktuuri kasutustasudest. Riigieelarve vahendeid kasutatakse piirivalve, tolli- ja veterinaarteenistuse hoonete ehitamiseks ning jaama ümbritseva infrastruktuuri väljaehitamiseks.
 
Eestile on Koidula piirijaama rajamine üks olulisemaid transpordi- ja regionaalpoliitilisi ülesandeid. Piirijaam tõotab kujuneda kogu Kagu-Eesti regiooni arengumootoriks. Sõlmitud kokkulepped võimaldavad käesoleva aasta lõpus alustada arendusalas ehituse ettevalmistustöid ning järgmise aasta kevadsuvel uue raudteeinfrastruktuuri ehitamist.