Kaks kooli saavad omale uued spordihooned

09.aug 2006

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ja Saarde vald sõlmisid 25. juulil lepingu Kilingi-Nõmme Gümnaasiumile uue spordihoone ehitamiseks.

Kavandatava hoone üldpinna eeldatavaks suuruseks on 1000 ruutmeetrit ning investeeringu eeldatavaks kogumahuks on koos käibemaksuga pea 15 miljonit krooni.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis omandas möödunud õppeaastal haridust 659 õpilast.
Uus saalihoone valmib 2008. aasta 31. augustiks.

3. augustil sõlmisid RKAS ja Pärsti vald lepingu Raudna Põhikooli spordihoone ehitamiseks.

Tulevane võimla kerkib 1887. aastast pärit Heimtali mõisa ringtalli ajalooliste müüride vahele.

Hoone üldpinna eeldatavaks suuruseks on 2162 ruutmeetrit ning investeeringu eeldatavaks kogumahuks on koos käibemaksuga 34 miljonit krooni.

Raudna Põhikoolis omandas möödunud õppeaastal haridust 132 õpilast.
Saalihoone valmib 2009. aasta 1. jaanuariks.

Valdadega sõlmiti pikaajalised kapitalirendi tingimustele vastavad hoonestusõiguse -ja üürilepingud, mille kohaselt RKAS saab 22 aastaks hoonete korrashoiu eest vastutavaks. RKAS hakkab vastutama spordihoonete ehitus- ja remonttööde teostamise ning haldamise eest.

Koolid korda projekti raames on RKAS sõlminud 23 lepingut kogusummas 726,58 miljonit krooni.