Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli kunstikonkurss

08.juuni 2015
Riigi Kinnisvara AS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida kompleksset fotokunsti ideelahendust Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli, aadressiga Kooli 1, Kehtna. Loodavate fotode temaatika on vaba, kuid fotodel peab olema ka kunstiline, mitte vaid dekoratiivne väärtus. Arvesse tuleb võtta kooli keskkonda, kuhu fotod peavad sobituma.
Fotokunsti ideelahendus peab koosnema vähemalt 15 eraldiseisvast tööst/fotost, mis peavad moodustama terviku. Kasutada võib ka seeriat. Tööde minimaalne/maksimaalne suurus pole määratletud ja fotode formaat on autori(te) enda valida. Nii suuruse kui formaadi puhul tuleb lähtuda tööde sobivusest ruumi ja kontekstiga. Fotode maksimaalne arv pole määratud.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 12 186,9 eurot, millele lisandub käibemaks..

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 03.08.2015 kell 11:00.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt rubriigis „Alla siseriiklikud piirmäära hanked ja kunstikonkursid". Eraisik, kellel registrikood puudub saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot, millele lisandub käibemaks.