Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli seinu hakkab katma „Alastus“

07.sept 2015
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli peahoonesse tuleb fotoseeria, mis võimaldab näha pealispinnast sügavamale: kavand „Alastus“ kujutab kooli erialaspetsiifilisi tööriistu läbi röntgenvõtte.
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) ja Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooliga korraldasid koolile kunstikonkursi, mille žürii valis kuue võistlustöö hulgast välja Oliver Soometsa, Tõnis Hiiessalu ja Bruno Lillemetsa kavandi märgusõnaga "Alastus“.

Ideekavand "Alastus"

Kunstikonkursi raames otsiti kooli keskkonda sobivat vabas temaatikas terviklikku fotokunsti ideelahendust, mis koosneks vähemalt 15 eraldiseisvast fotost.

Võidutöö näol on tegemist seeriaga, mis kujutab erinevaid tööriistu kui inimkonna „käepikendusi“. On ju tööriistad inimkonna evolutsiooni vältel üha rohkem arenenud ning neist moodustub ka ahel: valmistatakse tööriistu, et nendega valmistada teisi tööriistu, millega omakorda luuakse kolmandaid jne. Kunstnikud lisavad, et röntgenis tekib füüsiline ja emotsionaalne side elutu ja elusa, asja ja inimese vahel. On ju röntgen igapäevane töövahend meditsiinis ja tollis, kuid väljaspool neid valdkondi puudub asjade pidev „läbivalgustamine“. „Alastus“ plaanibki muuhulgas tuletada vaatajatele meelde, et võtkem aeg maha, pidagem paus ja katsugem vaadata pealispinnast läbi sügavuti.

Teise koha vääriliseks pidas žürii kavandit „Mr. ja Mrs. Smith“, mille autoriks on Kaisa Eiche.


Ideekavand „Mr. ja Mrs. Smith“

Kolmanda koha pälvis Liis Kogeri kavand „Liikumised“.


Ideekavand „Liikumised“

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid Kaidi Kauffeldt (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli arenguosakonna projektijuht, žürii esimees), Liis Läll (Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli toitlustusvaldkonna õpetaja), Liisa Kaljula ja Anders Härm (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing) ning Kristiina Hansen ja Sigrid Viir (Eesti Kunstnike Liit). Hääleõiguseta liikmetena osalesid žürii töös ka Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli haldusosakonna juhataja Ülo Viru ja protokollijana Mari Emmus RKAS-ist.

Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 12 186,9 eurot. Teost saab kooli peahoones näha käesoleva aasta lõpus.

Kunstihanke korraldamise kohustus tuleneb Kehtnas asuva Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli peahoone osalisest rekonstrueerimisest. Kõnealuseid töid rahastati CO₂ heitmekvoodi müügist laekunud vahenditest.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb hankida kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste hanke ülempiir on 65 000 eurot.