Keila politseijaoskonna üüripäringul tegi parima pakkumise SA PJV Hooldusravi

29.nov 2011

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) ja Siseministeeriumi koostöös Keilas Politsei- ja Piirivalveameti Põhjaprefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonnale üüripinna leidmiseks korraldatud avaliku päringu hindamiseks moodustatud komisjon kinnitas pakkumiste pingerea, mille kohaselt kuulutati avaliku päringul parimaks pakkumiseks SA PJV Hooldusravi pakkumine aadressil Pargi tn 30.

Kokku esitati kolm üüripakkumist. Parimaks tunnistati pakkumus, mille hindamispunktide summa oli kõrgeim. Pakkumusi hinnati lähtuvalt üürihinnast, kõrvalkulude suurusest ja üüripakkumuste hindamiseks moodustatud komisjoni kvalitatiivsetest kriteeriumidest. Üürihind moodustas punktisummast 45%, kõrvalkulud 15%, üüripinna vastavus ruumiprogrammile ja üürniku vajadustele 15%, hoone arhitektuur ja lähiümbrus 5%, hoone ehitustehniline kvaliteet 7,5%, asukoht 10% ning arendaja kogemus 2,5%.

RKAS alustab läbirääkimisi parima pakkujaga üüripinna rajamise tingimuste täpsustamiseks, millega plaanitakse lõpule jõuda ning leping sõlmida hiljemalt jaanuari alguses.

Keila politseijaoskonna tarvis üürile võetavate ruumide kogupind on ligikaudu 650 ruutmeetrit ning ruume soovitakse üürida kümneks aastaks. Üüripinna eeldatav kasutusse võtmise aeg on hiljemalt 2012. aasta III kvartal.

Täna tegutseb Lääne-Harju politseijaoskond Saue linnas aadressil Tule põik 2. Politseijaoskonna uue asukoha valiku võeti arvesse teeninduspiirkonna asustustihedus ja väljakujunenud infrastruktuur ning piirkonna pikemaajalisemaid arenguplaanid.