Koidula piirijaama hoonete ehitust jätkab AS Nordecon Ehitus/Nordecon International AS

23.dets 2010

Riigi Kinnisvara AS Koidula projekti direktor Urmas Leinfeld ning Nordecon Ehitus AS juhatuse liige Avo Ambur sõlmisid neljapäeval, 23. detsembril lepingu Koidula piirijaama hoonete ehituse jätkamiseks mahus 73 090 886 krooni ilma käibemaksuta.

AS Nordecon Ehitus/Nordecon International AS tegi 1. oktoobril 2010 RKASi poolt väljakuulutatud riigihankel „Koidula piirijaama hoonete ehituse jätkamine“ paremuselt teise pakkumuse ning kuna madalaima hinnaga pakkumuse teinud YIT Ehitus AS lepingu sõlmimist loobus ja pakkuja kõrvaldati hankemenetlusest, on RKASil vastavalt riigihangete seadusele kohustus tunnistada edukaks ning sõlmida hankeleping hinna poolest järgmise pakkujaga. RKAS kavatseb ASilt YIT Ehitus kahjuna välja nõuda esimese ja teise pakkumise hinnavahe.

Taustaks:

1. oktoobril 2010 RKASi poolt väljakuulutatud riigihanke „Koidula piirijaama hoonete ehituse jätkamine“ võitis parima pakkumusega (69 590 012  krooni, ilma käibemaksuta) YIT Ehitus AS. Pakkuja loobus hankelepingu sõlmimisest ning esitas Rahandusministeeriumi juures asuvale Vaidlustuskomisjonile (VAKO) vaidlustuse enda pakkumise edukaks tunnistamise kohta, kuna ei olnud arvestanud pakkumuse koostamisel osade hankedokumentides sisalduvate töödega. Samuti ilmnes hiljem pakkuja enda poolt esitatud informatsioonis, et pakkuja on esitanud hankemenetluses valeandmeid. VAKO jättis 08.12.2010.a otsusega YIT vaidlustuse rahuldamata. RKASil oli  vastavalt riigihangete seaduses sätestatule kohustus kõrvaldada AS YIT Ehitus valeandmete esitamise eest hankemenetlusest. RKASil on VAKO otsusest arvates 14 päeva möödumisel kohustus sõlmida riigihankes hinna poolest järgmise pakkujaga leping.