Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi ideekonkursi võitis „TEEKOND“

15.aug 2016
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Justiitsministeeriumi, represseeritute organisatsioonide esindajate, Tallinna linna ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas täna välja kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi ideekonkursi tulemused.
Konkursi tingimustele vastanud kaheteistkümne kavandi hulgast tunnistati esikoha vääriliseks Arhitektuuribüroo JVR OÜ ideelahendus märgusõnaga „TEEKOND“ (autorid: Kalle Vellevoog, Jaan Tiidemann, Tiiu Truus, Martin Prommik ja Lidia Zarudnaja).
Ideekavand "TEEKOND"

Võidutöö järgi rajatav memoriaal koosneb kahest osast, millest üks on „Teekond“ ja teine „Koduaed“. Selleks, et jõuda koduaeda, tuleb võtta ette teekond. Et asuda teekonnale, tuleb lahkuda koduaiast.

TEEKOND
Teekond on metafoor, milles põimuvad lootus ja lootusetus. Teekond on ruumiline kogemus, milles avaldub süsteemi jõud, mis selekteerib, lahterdab ja otsustab inimese saatuse üle. Inimene on selle süsteemi kõrval väike ja jõuetu. Teekond ei ole olemise, vaid kulgemise koht. Teekonna läbimine on rituaal, mis aitab kogeda minevikku.

Teekonda tähistab pikk must tunnelilaadne sirge koridor, mille seintel on tahvlid kommunismiohvrite nimedega. Nimetahvlite kõrval ja kohal on ilma nimedeta tahvlid, mis sümboliseerivad lisaks nimetatud ohvritele ka teisi nimeta kommunismi ohvreid. Tahvlid viitavad süsteemi lahterdavale olemusele. Iga tahvel on nummerdatud ning sellel on 50 nime. Nimede ümmargune arv ja tahvlite selge struktuur aitab visuaalselt tajuda ohvrite hulka.

KODUAED
Koduaed on metafoor, milles põimuvad unistused, mälestused ja koduigatsus. Kodus tuntakse end turvaliselt, kodus on vaikus ja rahu. Koduaed on olemise, mitte kulgemise koht. Koduaia sümbol on õunapuu. Õunapuu istutamine on rituaal, mis on suunatud tulevikku.

Koduaed on süvistatud nõkku, mille keskel on väljak mida ümbritsevad nõlvadele istutatud õunapuud. Need õunapuudega nõlvad eraldavad väljaku ümbritsevast. Väljaku servas kõrgub tume ristküliku kujuline tahukas, mille ees ja ümber saab pidada mälestusüritusi. Väljaku põrandaks on betoonpind, millel on laia põrandalauda meenutav muster, mis viitab kodu põrandale. "Kodupõrand" on tugev kehaliselt tajutav kujund, mis loob metafoorse silla lapsepõlvega.

OHVITSERIDE MÄLESTUSMÄRK
Ohvitseride mälestusmärk koosneb pikast tumedast seinast, milles on ohvitseri figuur. Tumeda seina ääres seisev uhke ohvitser on jõuline, kuid sünge kujund, mis koos seina taga kulgeva teekonnaga moodustab mitmetähendusliku välja.

Ohvitseri figuuri kavandab kunstnik autoritööna eraldi tellimuse ja kavandi alusel. Figuuri jalamil on heledast betoonist alus, mis on mõeldud küünaldele ja pärgadele.

Konkursi žürii andis välja preemia KOKO arhitektid OÜ poolt esitatud ideelahendusele „LAAS“ (autorid: Raivo Kotov, Eleriin Tekko, Alo Sidorov, Jõnn Sooniste, Sirkka Johanna Siimso, Jelena Altmäe ja Tõnis Malkov).Ideekavand "LAAS"

Samuti pälvis preemia At Home OÜ ideekavandi „AJAVAOD“ eest (autorid: Diana Taalfeld, Taavi Kuningas ja Ülle Maiste).


Ideekavand "AJAVAOD"

Lisaks anti välja ergutuspreemia Kuu OÜ poolt esitatud ideelahendusele „AEG“ (autorid: Joel Kopli, Juhan Rohtla, Koit Ojaliiv, Eik Hermann, Liis Juuse ja Riin-Kärt Ranne).Ideekavand "AEG"

Ergutuspreemia pälvis ka Kavakava OÜ ideekavandi „LINDUDE METS“ eest (autorid: Siiri Vallner, Jass Kaselaan, Indrek Peil, Kristel Niisuke, Valdis Linde ja Triin Vallner).Ideekavand "LINDUDE METS"

Ideekonkursi preemiafond on kokku 30 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt: esikoht 10 000 eurot, mõlemad preemiad 6 000 eurot ja mõlema ergutuspreemia suurus 4 000 eurot.

Järgmisena korraldab Riigi Kinnisvara AS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjalt. Projekteerimistööde eeldatav maksumus on 200 000 eurot. Summale lisandub käibemaks.

Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärk rajatakse Tallinnasse Maarjamäele Kadrioru ja Pirita vahelisele Lasnamäe panganeemiku alumisele terrassile. Mälestuspaigas leiab äramärkimist kommunistliku režiimi tegevuse tõttu enam kui 20 000 elu kaotanud isikut, kellest suur osa suri kodumaast kaugel ja kelle matmiskoht on paljudel juhtudel teadmata.

Kompleks saab olema ajas kestev, ilmastiku- ja vandaalikindel, kergesti hooldatav ja esinduslik.

Memoriaali ehitusmaksumuseks on planeeritud kuni 4,45 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Memoriaali kavandamist rahastatakse Eesti Represseeritute Abistamise Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest. Ehitustöid rahastatakse riigieelarvelistest vahenditest.

Ideekonkursi žüriisse kuulusid:
•    Tunne Kelam, žürii esimees, Eesti saadik Euroopa Parlamendis
•    Norman Aas, žürii aseesimees, Justiitsministeeriumi kantsler
•    Leo Õispuu, Eesti Memento Liidu esimees
•    Hindrek Piiber, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse liige
•    Triin Ojari, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite ühing, Eesti Arhitektuurimuuseumi juhataja
•    Urmas Kaldaru, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, linnadisainer
•    Heino Prunsvelt, Eesti Kunstnike Liit, graafiline disainer
•    Karin Bachmann, maastikuarhitekt, Eesti Arhitektide Liit
•    Katrin Koov, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit
•    Emil Urbel, arhitekt-ekspert, Eesti Arhitektide Liit
•    Maarja Kask, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit

Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi rajamise eesmärgi kohta saab lugeda pikemalt ning tutvuda põhjalikumalt ideekonkurssi materjalidega leheküljel: https://ajaveeb.just.ee/kommunismiohvritememoriaal/

Ideekavandite näitus on avatud Okupatsioonide muuseumis kuni 11. septembrini 2016.