Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi ideekonkursile esitati viisteist võistlustööd

31.mai 2016
Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi ideekonkursile laekus tähtajaks viisteist võistlustööd. Ideekonkursi võitjad on kavas välja kuulutada hiljemalt juulis.
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Justiitsministeeriumi, represseeritute organisatsioonide esindajate, Tallinna linna ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas käesoleva aasta 24. märtsil välja ideekonkursi eesmärgiga leida sobivaim lahendus kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi rajamiseks Tallinnasse Maarjamäele.

„Kui kommunistlik režiimi okupatsioon oleks kestnud kauem, oleks see hävitanud eesti rahva täielikult. Kommunismiohvrite mälestamine on meie rahva eneseväärikuse küsimus. Me ei unusta kunagi ülekohut meie riigi ja rahva vastu. Me jääme alati ohvreid mäletama,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Konkursi võistlusala asub Tallinnas Maarjamäel Kesklinna linnaosas Kadrioru ja Pirita vahel Lasnamäe panganeemiku alumisel terrassil. Võistlusala suurus on 3,8 hektarit. Võistlusalaga tegeldes tuleb arvestada ümbritsevat Maarjamäe mälestusala ehk kontaktala suurusega 13 hektarit ning Pirita tee äärset parkimisala. Uue mälestusmärgi rajatiste kaugus praeguse mälestusala rajatistest on minimaalselt 50 meetrit. Mälestuspaigas märgitakse nimeliselt ära kommunistliku režiimi tegevuse tõttu ligikaudu 20 000 elu kaotanud isikut, kellest suur osa hukkus kodumaast kaugel ja kelle matmiskoht on paljudel juhtudel teadmata.

RKASi hankekomisjon kontrollib järgnevalt esitatud dokumentatsiooni vastavust konkursitingimustele ning seejärel alustab žürii hindama kvalifitseeritud osalejate poolt esitatud võistlustöid. Ideekonkursi võitjad on kavas välja kuulutada hiljemalt juulis. Ideekonkursi preemiafond kokku on 30 000 eurot.

Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi rajamise eesmärgi kohta saab lugeda pikemalt ning tutvuda põhjalikumalt ideekonkurssi materjalidega leheküljel: https://ajaveeb.just.ee/kommunismiohvritememoriaal/