Koolide arvelt Riigi Kinnisvara AS teisi objekte ei ehita

03.märts 2008
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) peab vajalikuks ümber lükata meedias levima hakanud kartused, et seoses ettevõtte uute investeerimiskohustuste võtmise ajutise peatamisega riigi poolt kuni riigi eelarvestrateegia kinnitamiseni, võidakse koolide korrastamiseks planeeritud raha kasutada teiste objektide ehitamiseks.
 
RKAS-i juhatuse liikme ja arendusdirektori Elari Udami sõnul on kooliprogrammi rahadega teiste objekte ehitamine välistatud. „Koolide raha kasutamiseks on kindlad regulatsioonid: raha üle peetakse eraldi finantsarvestust ning seda saab kasutada ainult koolide korrastamiseks,” ütles Udam.
 
„Juhul, kui riik otsustab riigikoolidesse suunata vähem raha, siis kasutatakse ülejäänud summat vastavalt Riigikogu ja ettevõtte nõukogu varasematele otsustele teiste üldhariduskoolide remontimiseks," lisas Udam.
 
Kooliinvesteeringute programm „Koolid korda” algatati projektikesksena ja kindlates raamides kogumahuga 1,8 miljardit krooni. Selle tarvis suurendati 2004. aasta lõpus Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) aktsiakapitali SIHTOTSTARBELISELT koolide kordategemiseks 600 miljoni krooni võrra arvestusega, et investeeringutest kasutatakse 1/3 ulatuses omakapitali ja 2/3 ulatuses võõrkapitali.
1,8 miljardist kroonist on riigikoolide korrastamiseks planeeritud 850 miljonit krooni.
 
RKAS on kooliprogrammi raames investeerinud viimase kolme aasta jooksul õppeasutuste korrastamisse 700 miljonit krooni, mille eest on 21 kooli õpilased saanud oma kasutusse rekonstrueeritud või uued koolihooned.
 
Käesoleval aastal lõpevad tööd 7 koolis. Uue spordihoone saab omale Kilingi-Nõmme Gümnaasium ning uue ujula Loksa 1. Keskkool. Täielikult rekonstrueeritakse Viljandi C.R. Jakobsoni nimeline Gümnaasium, Mõniste Kool, Rõuge Põhikool ja lõpetatakse Tartu Mart Reiniku Gümnaasium rekonstrueerimise kolmas ning Raudna Põhikooli esimene etapp.
 
RKAS on 2001. aastal loodud Eesti Vabariigile kuuluv 1,4 miljardi krooni suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium.