Kutse osalema lokaalküttega hoonetele soojusenergia hankimise turu-uuringus

05.apr 2017

Lugupeetud potentsiaalne koostööpartner

Riigi Kinnisvara AS (edaspidi hankija), viib käesolevaga läbi turu-uuringu, et anda turuosalistele ülevaade kavatsusest viia läbi hankija valduses olevatele lokaalküttega hoonetele soojusenergia ostmise hange ning saada potentsiaalselt huvitatud isikute tagasisidet riigihanke põhitingimustele: eeskätt turu valmisolekut ja hinnangut võimalikule hanke esemele ning lepingu mahule ja suurusele. Teie tagasiside on sisendiks soojuse ostu hanke korraldamiseks Riigi Kinnisvara AS poolt.

Käesolev teade on avalik ning selle eesmärk on tagada kõikide hankija kavandatavast energiateenuse riigihankest huvitatud isikute võrdne kohtlemine ja võrdne ligipääs infole. Käesolevas turu-uuringus osalemine ei anna mistahes osalenud isikutele mistahes eeliseid tulevases kavandatavas riigihankes.

Soojusenergia näidishange on plaan läbi viia 2017-2018 aastal.  Pärast turu-uuringu läbiviimist ja selle käigus kogutud tagasiside analüüsimist võtab hankija seisukoha hanke tingimuste ja liigi osas. Riigihanke läbiviimine toimub riikliku elektroonilise riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee) vahendusel.

Loe edasi siit.