Konkurss Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimehe leidmiseks

24.juuli 2015
Riigi Kinnisvara AS on 2001. aastal riigi kinnisvara senisest tõhusamaks haldamiseks loodud Eesti Vabariigile kuuluv kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiaid valitseb Rahandusministeerium. Ettevõtte põhikirjaliseks eesmärgiks on riigile kinnisvarateenuste osutamine ja riigi nõustamine kinnisvaraga seotud küsimustes.
Kuulutatakse välja konkurss Riigi Kinnisvara AS

JUHATUSE ESIMEHE

leidmiseks.

Nõuded Riigi Kinnisvara juhatuse esimehe konkursil osalemiseks:
  • magistrikraadi tasemele vastav kõrgharidus
  • vähemalt 5-aastane suure ettevõtte või organisatsiooni tippjuhtimise kogemus
  • eelnev tööalane edulugu ja laitmatu reputatsioon
  • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keele oskus iseseisva keelekasutaja tasemel (vähemalt B2 tase)
  • koostöökogemus rahvusvaheliste organisatsioonidega ja projektidega

Kandideerijate nimesid ega muid isikuandmeid ei avalikustata.

Kandideerimiseks ootame digiallkirjastatud CVd, motivatsioonikirja, haridust tõendava
dokumendi koopiat e-posti aadressile igor@arikoreserv.ee.
Kandideerimise tähtaeg on 17. august 2015.
____________________________________________________________________________
Konkursi viib läbi personaliotsingu ja
konsultatsioonifirma Ariko Reserv.
Info telefonil 611 5050.
Konsultant Igor Päss