Kuulutati välja hanked Valga ja Põlva riigigümnaasiumide projekteerimiseks

30.apr 2014
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja hanked Valga ja Põlva riigigümnaasiumide õppehoonete projekteerimiseks. Ehitustegevusega on plaanis alustada 2015. aasta suvel ning kaasaegsed ja õpilasesõbralikud koolid avada 2016. aasta sügisel.
Valga tulevase riigigümnaasiumi tarvis rekonstrueeritakse täielikult J. Kuperjanovi 10 asuv 1915. aastal ehitatud koolihoone, mida käesoleval ajal kasutab Valga Gümnaasium. Olemasoleva enam kui 3000 ruutmeetri suurune õppehoone lõplik maht selgub projekteerimistööde tulemusena.

Põlva tulevase riigigümnaasiumi õppehoone ehitatakse 1963. aastal valminud internaadihoone asemele aadressil Piiri 1 ja selle projekteerimisel pööratakse erilist tähelepanu kaasaegse õpikeskkonna funktsionaalsusele ning energiasäästlikkusele. Eesmärgiks on rajada liginullenergiahoone, mille aastane energiavajadus on alla 90 kWh/m² aastas.

Põlvasse rajatava gümnaasiumihoone suuruseks on plaanitud 2000 - 2300 ruutmeetri.

Riigihange „Valga J. Kuperjanovi tn 10 õppehoone projekteerimistööd ja autorijärelevalve“ on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 151839.
Riigihange „Põlva Kesk tn 25 õppehoone projekteerimistööd liginullenergiahooneks ja autorijärelevalve teenus” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 151885.

Pakkumiste esitamise aeg on 16. mai 2014, kell 11.00.