Kuulutati välja Hiiumaa tulevase riigigümnaasiumi projekteerimishange

24.juuli 2014
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja Kärdlas Uus tänav 4/1 asuva koolimaja laiendamise projekteerimise ja ehitusaegse autorijärelevalve riigihanke, millele oodatakse pakkumusi kuni 11. augustini. Ehitustegevusega on plaanis alustada 2015. aasta suvel.
Projekteerimistööde eesmärgiks on olemasoleva koolimaja ühe tiiva ehitamine gümnaasiumihariduse andmiseks sobivaks õppehooneks. Projekteeritav hoone suuruseks on kavandatud ligi 850 ruutmeetrit ja see peab olema õpilasesõbralik ning vastama kõigile kaasaaja nõuetele.

Riigigümnaasiumi õpilaste arvuks on planeeritud 130, õppetöö hoones algab 2016. aasta 1. septembril.

Haridus- ja Teadusministeerium, Hiiu vald ja RKAS on sõlminud kolmepoolse koostööleppe, mille kohaselt gümnaasiumihoone rajamist juhib RKAS, sealhulgas viib läbi kõik vajalikud riigihanked. Eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega ehitada õppetööks igati sobiv koolihoone, mis vastaks kehtestatud nõuetele, oleks võimalikult vastupidav ja kauakestev ning mille ülalpidamise kulud oleks võimalikult madalad.

Riigihange „Kärdlas, Uus tn 4/1 asuva koolimaja laiendamise projekteerimine ja ehitusaegne autorijärelevalve” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 154419. Pakkumiste esitamise aeg on 11. august 2014, kell 11.00.