Kuulutati välja kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi ideekonkurss

24.märts 2016
Riigi Kinnisvara AS koostöös Justiitsministeeriumi, represseeritute organisatsioonide esindajate, Tallinna linna ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja ideekonkursi eesmärgiga leida sobivaim lahendus kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi rajamiseks Tallinnasse Maarjamäele.
Eestile on põhimõttelise tähtsusega totalitarismiohvrite mälestuse jäädvustamine. Eesti Vabariigi 100 aasta juubeliks on seetõttu kavas rajada kommunismiohvrite memoriaal ja ohvitseride mälestusmärk. Vabariigi Valitsuse 29.01.2015. aasta kabinetiistungil otsustati minna edasi memoriaali Maarjamäele rajamise ettevalmistamisega. Projekti tehniliseks läbiviijaks määrati Riigi Kinnisvara AS, kes korraldab memoriaali ja mälestusmärgi maastikuarhitektuurse ansambli rajamise. Valitsuse tasandil vastutab memoriaali rajamise eest Justiitsministeerium.

Ideekonkursi žürii esimehe, Tunne Kelami sõnul väärivad kommunismikuritegude ohvrid ühist mälestuspaika. „Kommunistlik režiim nõudis ainuüksi Eestis sadu tuhandeid ohvreid tapetute, vangistatute, küüditatute, põgenike ja tagakiusatutena. Eesti ajalugu on näidanud meie rahvale, kui raskelt võidetakse kätte oma riik, vabadus ja demokraatia ja kuidas neid iseenesestmõistetavaks pidades võib nad kaotada. Nii nagu eile, peame ka täna ja homme seisma oma riigi, vabaduse ja demokraatia eest. Meie rahva ja riigi püsimiseks peame teadma olnut, hoolima oma kaasmaalaste saatusest ja mälestusi edasi kandes tegema kõik, et kurjus ei korduks,“ ütles Tunne Kelam.

Konkursi võistlusala asub Tallinnas Maarjamäel Kesklinna linnaosas Kadrioru ja Pirita vahel Lasnamäe panganeemiku alumisel terrassil. Võistlusala suurus on 3,8 hektarit. Võistlusalaga tegeldes tuleb arvestada ümbritsevat Maarjamäe mälestusala ehk kontaktala suurusega 13 hektarit ning Pirita tee äärset parkimisala. Uue mälestusmärgi rajatiste kaugus praeguse memoriaali rajatistest mitte lähemal kui 50 meetrit. Mälestuspaigas leiab äramärkimist kommunistliku režiimi tegevuse tõttu ligikaudu 20 000 elu kaotanud isikut, kellest suur osa suri kodumaast kaugel ja kelle matmiskoht on paljudel juhtudel teadmata.

Kompleks peab olema ajas kestev, ilmastiku- ja vandaalikindel, kergesti hooldatav ja esinduslik.

Memoriaali ehitusmaksumuseks on planeeritud kuni 4,45 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Memoriaali kavandamist rahastatakse Eesti Represseeritute Abistamise Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest. Ehitustöid rahastatakse riigieelarvelistest vahenditest.

Osalemistaotluste ja ideekavandite esitamise tähtpäev esitamise tähtaeg on 30. mai 2016. Konkursi võitjad on kavas välja kuulutada hiljemalt käesoleva aasta juulis. Ideekonkursi preemiafond kokku on 30 000 eurot.

Memoriaali ja mälestusmärgi projekteerimiseks korraldatava hankemenetluse teine etapp on kavas välja kuulutada vahetult peale ideekonkurssi. Teises etapis korraldab Riigi Kinnisvara AS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjaga. Projekteerimistööde eeldatav maksumus on 200 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Ideekonkursi žüriisse kuuluvad:
 • Tunne Kelam, žürii esimees
 • Norman Aas, Justiitsministeerium kantsler
 • Leo Õispuu, Eesti Memento Liidu esimees
 • Hindrek Piiber, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse liige
 • Triin Ojari, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite ühing, Eesti Arhitektuurimuuseumi juhataja
 • Urmas Kaldaru, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, linnadisainer
 • Heino Prunsvelt, Eesti Kunstnike Liit, graafiline disainer
 • Karin Bachmann, maastikuarhitekt, Eesti Arhitektide Liit
 • Katrin Koov, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit
 • Emil Urbel, arhitekt-ekspert, Eesti Arhitektide Liit
 • Maarja Kask, arhitekt, Eesti Arhitektide Liit

Riigihange „Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi ideekonkurss” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 172876.

Kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi rajamise eesmärgi kohta saab lugeda pikemalt ning tutvuda põhjalikumalt ideekonkurssi materjalidega leheküljel: https://ajaveeb.just.ee/kommunismiohvritememoriaal/


Lisainformatsioon:

Madis Idnurm
Kommunikatsioonijuht
Riigi Kinnisvara AS
Telefon:  606 3411
Mobiil:  526 6066
E-post: madis.idnurm@rkas.ee

Maria-Elisa Tuulik
Justiitsministeerium
Pressiesindaja
Telefon: 620 8114
Mobiil: 5855 8441
E-post: maria-elisa.tuulik@just.ee