Maarjamaa Hariduskolleegiumi uued õppekeskused Kaagveres ja Tapal avasid uksed

07.dets 2015
7. detsembril avati Maarjamaa Hariduskolleegiumi uued õppekeskused Kaagveres ja Tapal. Uute õppekeskustega kaasneb ka erivajadustega laste koolide uuenev sisu, mida hakatakse kujundama koostöös huvigruppidega uuendades riskilapse käsitlust vajaduskeskseks.
"Maarjamaa Hariduskolleegiumi uued õppekeskused Kaagveres ja Tapal on Eesti ajaloo suurim investeering eriliste vajadustega laste heaks," ütles Haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets. "Kindlasti aitab see uus keskkond kaasa ka sellele, et sisulise tegevuse kvaliteet laste õpetamisel ja kasvatamisel tõuseks"

"Olen veendunud, et kaasaegsete lahendustega, kvaliteetne hoone lubab kooliperel keskenduda oma pedagoogilisele põhieesmärgile - kasvatada õpitahtelisi lapsi," ütles Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees Urmas Somelar. "Soovin Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi poolt tänada ehituse ja arenduse osapooli - Ilona Sterni arhitektuuri- ja inseneribüroost Esplan ja YIT Ehitust soliidse tulemuse ning koolijuhti Maire Reesti hea koostöö eest."

"Erikoolidest on välja arenemas väga eriliste laste toimetulekut tõstvad kompetentsi keskused ehk erivajaduslike õpilaste koolkodud," lausus Maarjamaa Hariduskolleegiumi direktor Maire Reest. "Liites tervishoiu-, sotsiaalteenuste- haridus- ning õigusmeetmeid ühte toimivasse süsteemi, saame edaspidi valida õpilaste arengu toetamisel tõhusaimaid tegevusi ja toimetulekustrateegiad."

Valgejõe õppekeskuse ehitusprojekti ja inventari soetus on rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist, toimumise periood 01.01.2010- 27.11.2015, sh ehitustööd 01.04.2014- 15.10.2015. Projekti eelarve oli kokku 4 535 808 eurot. Rekonstrueerimis- ja ehitustöid teostas AS Semuehitus.

Emajõe õppekeskuse ehitusprojekti ja inventari soetus on rahastatud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist, toimumise periood 01.01.2014-31.12.2015, sh ehitustööd 29.09.2014 - 10.11.2015. Projekti eelarve oli kokku 6 005 785 eurot. Ehitustöid teostas YIT Ehitus AS.