Maarjamäe staadioni hoonestusõigus 36 aastaks enampakkumisel

29.aug 2005
Riigi Kinnisvara AS seab avaliku kirjaliku enampakkumise teel hoonestusõiguse Tallinnas Kose tee 4 asuvale 32 284m2 suurusele kinnisasjale (Maarjamäe staadion) tähtajaga 36 aastat. Enampakkumise hoonestusõiguse aastatasu alghind on käibemaksuta 600 000 krooni.

Hoonestaja kohustub hoonestusõiguse ulatuses nelja aasta jooksul alates hoonestusõiguse lepingu sõlmimisest korrastama kinnistu ning rajama kinnistule vähemalt kolm jalgpalliväljakut. Antud aja jooksul kohustub hoonestaja investeerima eelnimetatud ehitiste rajamisse vähemalt 10 miljonit krooni. Tehtud investeeringud hüvitatakse hoonestusõiguse perioodi jooksul konkursitingimustes toodud tingimustel.

Kuni hoonestusõiguse konkursi korras kasutaja selgumiseni on kinnistu antud ajutise kasutusõigusega SK FC Levadiale. Ajutise kasutusõigusega kaasnes kohustus hüvitada omaniku jooksvad tegevuskulud ning selle saab 1 kuulise etteteatamisega lõpetada.

Pakkuja/Hoonestaja peab pakkumise esitamise ajal olema Eesti Jalgpalli Liidu liige ning ta peab olema olnud Eesti Jalgpalli Liidu liige vähemalt kaks aastat, põhikirjas peab põhitegevusena olema sätestatud jalgpallialane tegevus ning ta peab olema tegelenud Eestis jalgpallialase tegevusega vähemalt 2 aastat.

Enampakkumise osavõtutasu on 1 000 krooni ning tagatisraha suurus on 600 000 krooni. Tagatisraha ja osavõtutasu tasuda Riigi Kinnisvara AS arveldusarvele nr 221017592018 Hansapangas.

Pakkumised tuleb esitada Riigi Kinnisvara AS-ile aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn. Esitamise tähtaeg 30. september 2005.a. kell 10.00, pakkumised avatakse kell 10.05.

Enampakkumisel osalemise täpsemad tingimused ning pakkumisele esitatavad nõuded sätestatakse pakkujatele väljastatavates konkursitingimustes, mida väljastatakse Riigi Kinnisvara AS kontoris (Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn).

Lisainfo: Avalik enampakkumine (Maarjamäe staadion)

tel: 611 3220
e-mail: info@rkas.ee