Maksu- ja Tolliameti üüripinna konkursil tegi parima pakkumise Technopolis Ülemiste AS

08.nov 2011

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) poolt Tallinnas Maksu- ja Tolliametile üüripinna leidmiseks korraldatud avaliku päringu hindamiseks moodustatud komisjon kinnitas pakkumiste pingerea, mille kohaselt kuulutati avaliku päringul parimaks pakkumiseks Technopolis Ülemiste AS pakkumine aadressil Lõõtsa 8.

Konkursile esitatud seitsmeteistkümnest pakkumusest vastas tingimustele kuus. Parimaks tunnistati pakkumus, mille hindamispunktide summa oli kõrgeim. Pakkumusi hinnati lähtuvalt üürihinnast, kõrvalkulude suurusest ja üüripakkumuste hindamiseks moodustatud komisjoni poolt kvalitatiivsetest kriteeriumitest, mis olid järgmised: üürihind 42,5%, kõrvalkulud 12,5%, üüripinna vastavus ruumiprogrammile ja üürniku vajadustele 17,5%, hoone arhitektuur - hinnatakse hoone (või selle osa) välisilme ja esinduslikkuse vastavust üürniku vajadustele 5%, hoone ehitustehniline kvaliteet 2,5%, asukoht 17,5%, arendaja kogemus 2,5%.

RKAS alustas läbirääkimisi Technopolis Ülemiste AS-iga üüripinna rajamise tingimuste täpsustamiseks, millega plaanitakse lõpule jõuda ning leping sõlmida hiljemalt jaanuari alguses.

Maksu- ja Tolliameti tarvis üürile võetavate ruumide kogupind on ligikaudse suurusega 11 651 ruutmeetrit ning ruume soovitakse üürida kümneks aastaks. Üüripinna eeldatav kasutusse võtmise aeg on hiljemalt 2013. aasta III kvartal.

Maksu- ja Tolliameti kontoritöökohad paiknevad täna Tallinnas kokku kümnes erinevas hoones. Üks ja ühine büroohoone võimaldab oluliselt säästa täna majade vahel liikumiseks kuluvat aega ja raha.