Noora fassaadikanga kujundamise kunstikonkurss

08.mai 2015
Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja kunstikonkursi, millega soovitakse leida ideelahendus Rahvusarhiivi uue hoone (Nooruse 3, Tartu) fassaadikanga kujunduseks ja teostuseks.
Auhinnafondi suurus on kokku 2 500 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, preemia sisaldub võitajaga sõlmitava 30 000 euro suuruse hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda preemia suurused on vastavalt 1 500 eurot ja 1 000 eurot.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 01.07.2015 kell 11.00.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot, millele lisandub käibemaks.