Pärnu Rääma Põhikooli võimla taastamistööd algavad märtsis

21.veebr 2013

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) sõlmis täna Pärnu Linnavalitsuse volitusel kokkuleppe konsortsiumiga Marmel-E OÜ ja Kulden Grupp OÜ, mille kohaselt ehitaja teostab omal kulul Pärnu Rääma Põhikooli võimla tulekahju eelsesse seisundisse viimiseks vajalikud taastamistööd. Ehitustööd algavad märtsi keskel ja kestavad kolm kuud.

Kokkuleppe kohaselt sõlmib ehitaja enne ehitustöödega alustamist oma kulul ehituse koguriskikindlustuse lepingu, mille tingimuste kohaselt peab kindlustus katma kõik ehitustööde tegemisest tulenevad riskid ning tsiviilvastutuskindlustuse lepingu, mille tingimuste kohaselt peab kindlustus katma kõik ehitustööde tegemisest tulenevad riskid ja kahjud, sh kahjud, mis võivad ehitustööde teostamisel tekkida kolmandatele isikutele.
 
Taust:
Pärnu Rääma Põhikooli rekonstrueerimistööde peatöövõtjaga OÜ Marmel-E altöövõtja põhjustas 29.08.2012 koolihoone katusetööde käigus kõrvalasuva spordihoone põlengu, mille tagajärjel sai võimla katus tule- ja põrand veekahjustusi.