Pärnu haigla väljaviimine Riigi Kinnisvara ASi aktsiakapitalist jõuab lõpule

01.aug 2007
Täna allkirjastasid Riigi Kinnisvara AS (RKAS), sihtasutus Pärnu Haigla, Rahandusministeerium ja Pärnu Maavalitsus mitterahalise väljamakse üleandmise lepingu, millega viiakse lõpule Pärnu Haigla RKASi aktsiakapitalist väljaviimine.
 
Aktsiakapitali vähendati 273,5 miljoni krooni võrra käesoleva aasta aprillis. Hoonestusõiguse aktsiakapitalist väljaviimine ja omandiõiguse üleminek riigile jõuab lõpule peale vastavate kannete tegemist kinnistusraamatusse ja riigivararegistrisse arvestuslikult käesoleva aasta augusti lõpus.
 
RKAS on 2001. aastal loodud Eesti Vabariigile kuuluv 1,3 miljardi krooni suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium.
 
Taustainfo:
Riik andis 2003. aastal RKASi aktsiakapitali 263 miljonit krooni pooleli olnud SA Pärnu Haiglaga uue haiglahoone ehituse lõpuleviimiseks.
 
RKAS sõlmis SA Pärnu Haiglaga 26. septembril 2003. aastal Pärnus Ristiku 1 asuva kinnistu hoonestusõigusega koormamise lepingu 36 aastaks ja sama pikaks perioodiks ka üürilepingu.
 
RKAS võttis SA Pärnu Haiglalt üle ehituse töövõtulepingu, ehitas hoone valmis 2004. aasta novembriks ning andis 15. novembril objekti SA Pärnu Haiglale üürile.
 
Vabariigi Valitsus võttis 11. oktoobril 2006. aastal vastu korralduse nr 538 RKASi aktsiakapitali vähendamiseks ja Ristiku 1 asuvat kinnistut koormava hoonestusõiguse üleandmiseks riigile.
 
2006. aasta 15. novembril toimunud Riigi Kinnisvara ASi aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul otsustati viia SA Pärnu Haigla hoonestusõigus ettevõtte aktsiakapitalist välja. Otsuse allkirjastas aktsionäri esindajana rahandusminister.