Pärnu Haigla viiakse Riigi Kinnisvara AS-i aktisakapitalist välja

16.nov 2006
15. novembril toimunud Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul otsustati viia Pärnu Haigla hoonestusõigus ettevõtte aktsiakapitalist välja. Otsuse allkirjastas aktsionäri esindaja rahandusminister Aivar Sõerd.
 
Hoonestusõiguse aktsiakapitalist väljaviimine jõuab arvestuslikult lõpule 2007. aasta augusti lõpuks. Kokku väheneb RKAS-i aktsiakapital 273,5 mln krooni võrra.
 
RKAS on 2001. aastal loodud Eesti Vabariigile kuuluv 1,6 miljardi krooni suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium.

Taustainfo:
Riik andis 2003. aastal RKAS-i aktsiakapitali 263 miljonit krooni pooleliolnud Sihtasutusega Pärnu Haiglaga (SAPH) uue haiglahoone ehituse lõpuleviimiseks. 

RKAS sõlmis SAPH-ga 26. septembril 2003. aastal Pärnus Ristiku 1 asuva kinnistu hoonestusõigusega koormamise lepingu 36 aastaks ja sama pikaks perioodiks ka üürilepingu. 

RKAS võttis SAPH-lt üle ehituse töövõtulepingu, ehitas hoone valmis 2004. aasta novembriks ning andis 15. novembril objekti SAPH-le üürile.

Vabariigi Valitsus võttis 11. oktoobril 2006. aastal vastu korralduse nr 538 RKAS-i aktsiakapitali vähendamiseks ja Ristiku 1 asuvat kinnistut koormava hoonestusõiguse üleandmiseks riigile.