Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise rahvusvahelise ideekonkursi võitjate väljakuulutamine

22.okt 2007

Teisipäeval 23. oktoobril kell 12.00 tehakse Kultuuriministeeriumis teatavaks Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise rahvusvahelise ideekonkursi võitjad.

Ideekonkursile laekus tähtajaks 15 lahendust, millest erikomisjon kvalifitseeris 14. Konkursi tingimustele vastanud tööde hulgast valis žürii välja 10 parimat tööd ning kinnitas nende paremusjärjestuse.

Ideekonkursi võitis ideelahendus märgusõnaga "Kolm õuna", järgnesid tööd "Põhi", "Kompass", "Icon" ja "Vermona".

Riigi Kinnisvara AS koostöös Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise ideekonkurssi käesoleva aasta 23. mail.

Rahvusvahelise ideekonkursi korraldamise eesmärgiks oli saada alale parim planeeringuline ja mahuline lahendus, mis käsitleb avalikku ruumi, funktsioone ja hoonestuse lahendust. Ideekonkursi tulemusena leitakse ideekavand, mis on edaspidiseks aluseks maa-ala ja hoonete planeerimisel. Võistlusala asub Tallinna ranna-alal, Patarei kaitsekasarmu ja Vesilennuki angaaride territooriumil ja ümbruses. Ideekonkursiga planeeritav võimalik uushoonestusala on 4,0 ha, võistlusala kokku ca 14 ha ning funktsionaalselt seotud uurimisala ca 50 ha. 

Auhindadeks on ette nähtud 940 000 Eesti krooni, millest makstakse preemiad 1-3 koha saanud tööde autoritele ning lisaks antakse välja kaks ostupreemiat.
 
Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise ideekonkursi põhikomisjoni kuuluvad komisjoni esimees Andrus Väärtnõu, komisjoni liikmed Ülar Mark, Margus Sarapuu, Laila Põdra, Arvo Rikkinen, Andres Alver, Andres Levald, Jüri Soolep ja Panu Lehtovuori. Ekspertgruppi kuuluvad Boris Dubovik, Urmas Dresen ja Aivar Lenk.