Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise rahvusvahelisele ideekonkursi võitja kuulutatakse välja 23. oktoobril

17.okt 2007
Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise rahvusvahelisele ideekonkursile laekus tähtajaks 15 lahendust, millest erikomisjon kvalifitseeris 14.
 
Teisipäeval toimunud ideekonkursi koosolekul valis zürii teise vooru jõudnud tööde hulgast välja kümme paremat lahendust ning kinnitasid nende paremusjärjestuse. Paremusjärjekorras kümme paremat tööd, sh auhinnatavad tööd, kuulutatakse välja peale ideekonkursi komisjoni lõpp-protokolli kinnitamist ja zürii poolsete ettepanekute tegemist järgmisel teisipäeval, 23. oktoobril.
 
Riigi Kinnisvara AS koostöös Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise ideekonkurssi käesoleva aasta 23. mail.
 
Ideekonkursi korraldamise eesmärgiks on saada alale parim planeeringuline ja mahuline lahendus, mis käsitleb maapinda, funktsioonide paiknemist ning hoonestuse lahendust. Ideekonkursi tulemusena leitakse ideekavand, mis on edaspidiseks aluseks maa-ala ja hoonete planeerimisel. Võistlusala asub Tallinna ranna-alal, Patarei kaitsekasarmu ja Vesilennuki angaaride territooriumil ja ümbruses. Ideekonkursiga planeeritav võimalik uushoonestusala on 4,0 ha, võistlusala kokku ca 14 ha ning funktsionaalselt seotud uurimisala ca 50 ha.
 
Auhindadeks on ette nähtud 940 000 Eesti krooni, millest makstakse preemiad 1-3 koha saanud tööde autoritele ning lisaks antakse välja kaks ostupreemiat.
 
Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise ideekonkursi põhikomisjoni kuuluvad komisjoni esimees Andrus Väärtnõu, komisjoni liikmed ?lar Mark, Margus Sarapuu, Laila Põdra, Arvo Rikkinen, Andres Alver, Andres Levald, Jüri Soolep ja Panu Lehtovuori. Ekspertgruppi kuuluvad Boris Dubovik, Urmas Dresen ja Aivar Lenk.