Põlva liginullenergia koolihoone otsib konkursiga kunsti

01.märts 2016
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutas välja kunstikonkursi, et leida sobivaim kunstiteoste ideelahendus rajatavasse Põlva Gümnaasiumisse, mis asub Põlva linnas aadressil Piiri 1.
Konkursi raames otsitakse ideelahendust, mis rõhutab kooli tegevusvaldkonda – kvaliteetse hariduse andmine Põlvas – ning haakub kooli visuaalse keelega. Otsitav idee peab sobituma hoonekompleksi arhitektoonikaga. Pakutava idee näol peab olema tegemist väliala taiesega, milles võib sisalduda ka valgustuse element. Pakutav lahendus võib koosneda ühest või mitmest eraldiseisvast teosest, mis moodustavad ühtse terviku. Kunstiteose jaoks võib kasutada kogu kinnistusisest väliala koos Piiri tänava äärse kõnniteega.

Žüriisse kuuluvad Eesti Kunstnike Liidu esindajad Tiiu Kirsipuu ja Terje Ojaver, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Kadri Asmer ja Indrek Grigor, Põlva Gümnaasiumi direktor Alo Savi ning hoone projekteerija Pille Pärn. Eksperdina osalevad žürii töös Põlva abivallavanem Martti Rõigas ja hoone projekteerija Andres Vijar.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib RKAS läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 35 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 525 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, preemia sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda preemia suurused on vastavalt 350 eurot ja 175 eurot.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 20.05.2016 kell 11:00.

Konkursi võistlusjuhend ja selle juurde kuuluvad lisad leiate RKASi kodulehelt rubriigis „Alla siseriikliku piirmäära hanked ja kunstikonkursid". Eraisik, kellel registrikood puudub, saab hanke juurde registreerimiseks kasutada isikukoodi.

Kunstikonkursi korraldamise kohustus tuleneb 2011. aastal jõustunud kunstiteoste tellimise seadusest, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 625 000 euro ulatuses. Kunstiteoste tellimise ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.

Põlva Gümnaasiumi kunstikonkurssi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest. Uues koolihoones alustatakse õppetööd 1. septembril 2016.