Presidendi uue residentsi ehitusmahtu vähendatakse

26.veebr 2016
Rocca al Mares asuva Liberty mõisakompleksi rekonstrueerimiseks väljakuulutatud riigihanke menetlus lõpetati, sest kõik esitatud pakkumused ületasid hankelepingu eeldatavat maksumust.
Järgnevalt vaadatakse presidendi uue residentsi projektlahendus üle eesmärgiga leida kokkuhoiuvõimalusi. Seejärel kuulutatakse lähikuudel välja uus ehitushange.

Taust
Rocca al Mares asuva Liberty mõisakompleks rekonstrueeritakse Eesti Vabariigi presidendi residentsiks, mis on mõeldud aastaringseks kasutamiseks. Kompleksi tulevad esindus-, elu- ja abiruumid. Tööde käigus korrastatakse kõik olemasolevad hooned, rajatakse insener-tehnilised kommunikatsioonid, korrastakse territoorium, rajatakse ühendusteed, valgustus ning piiratakse ala turvaliselt.

Hoonete taastamiseks on Novarc Group AS poolt koostatud põhiprojekt, millega on kavandatud hoonete rekonstrueerimine ja territooriumi korrastamine.

Ajalooline ülevaade

Kochide perekonnale kuulunud Liberty suvemõisakompleks on Tallinna kõige terviklikumalt säilinud ja seetõttu ka ainulaadne suvemõis, samuti oluline 18.-20. sajandi sotsiaalmajandusliku elukorralduse näide. Kolme Eesti arhitektuuri- ja kultuuriajaloolise tähtsusega mälestisega (Egon Kochi suvila, Egbert Kochi suvila ning Daheimi maja) kompleksi rikastavad väärtuslike struktuurielementidena muinsuskaitse kaitsevööndisse kuuluvad mitmed ajaloolised (abi)hooned: taastatav Vana-Liberty maja, Vana-Liberty maja jääkelder, pesuköök, majahoidja elamu, aednik Jaulo maja, Daheimi maja, Daheimi kelder ja Egon Kochi garaaž.

Kochide perekonna ajalugu algas Liberty alal 1822. aastal, mil Gustav Alexander Koch abiellus Caroline Elisabeth von Strahlborniga (Karl Friedrichi ütar), saades territooriumi omanikuks. G. A. Koch töötas ms Tallinnas notarina, rae sekretärina, raehärrana ning rae advokaadina.

Olemasolev olukord
68 806 ruutmeetri suurusel kinnistul asub täna 7 hoonet ning 1 hoone vundament (Vana-Liberty hoone). Hooned anti 2014. aasta alguses üle RKAS-ile. Varasemalt olid need Vabaõhumuuseumi kasutuses.