Rahvusarhiivi uue hoone ideekonkursile laekus kümme võistlustööd

12.apr 2013

Rahvusarhiivi uue hoone parima funktsionaalsuse ja arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldatud rahvusvahelisele ideekonkursile laekus tähtajaks kümme võistlustööd, mis kõik vastasid konkursi kvalifitseerimistingimustele.

Järgnevate nädalate jooksul hindavad eksperdid kavandatava hoone ideelahenduste energiasäästlikkust ja ekspluatatsioonikulusid ning seejärel alustab võistlustöid hindama žürii.

Žürii hindab ruumide paigutust vastavalt hoone kasutusfunktsioonile (25% osakaal koguhindest), energiasäästlikkust ja ekspluatatsioonikulusid s.t. hoone energiatõhusust, ehituslikku ökonoomsust ja kulude suurust hoone elukaare jooksul (25% osakaal koguhindest) ning arhitektuurset lahendust ja sobivust ümbritsevasse linnaruumi (50% osakaal koguhindest).

Ideekonkursi võitjad on kavas välja kuulutada hiljemalt 1. mail. Seejärel korraldatakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus projekteerimistööde tellimiseks kolme ideekonkursi võitja vahel.

Ideekonkursi preemiafond on 26 000 ja projekteerimistööde eeldatav maksumus on ligikaudu 300 000 eurot.

Taust

Riigi Kinnisvara AS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahvusarhiivi ja Tartu Linnavalitsusega kuulutas Rahvusarhiivi uue hoone lahendusele rahvusvahelise ideekonkursi välja käesoleva aasta veebruaris.

Võistluse põhieesmärk on saada linnaehituslikult sobiv, efektiivse pinnakasutusega ja arhitektuurselt kõrgetasemeline kaasaegne arhiivihoone, mille ehitus- ja ülalpidamiskulud on säästlikud ja mis on madala energiatarbega. Hoone näol on tegemist rahvuse ja riigi seisukohalt olulise objektiga, mis peab olema esinduslik ja staatusele vääriline.

Rahvusarhiivi uue hoone esimese etapi suuruseks on kavandatud ligi 13 000 ruutmeetrit ja on plaanis rajada Tartusse Nooruse 3 kinnistule.

Rahvusarhiiv on valitsusasutus, mis tagab isikute õiguste tõendamiseks vajaliku teabe kestmise ja kasutamise. Ühtlasi on Rahvusarhiiv teadmusasutus, mille eesmärgiks on Eesti ühiskonda peegeldava informatsiooni (dokumentaalne kultuuripärand) kogumine, arhivaalidele juurdepääsu võimaldamine nii arhiivis kui veebis ning kogude säilitamine nõuetekohastes tingimustes. Rahvusarhiiv arendab erinevaid arhiiviteenuseid ning teadus-ja publitseerimistegevust kooskõlas ühiskonna pikaajaliste huvide ja kasutajate vajadustega.