Rahvusarhiivi uue hoone rahvusvahelise ideekonkursi võitjad on selgunud

05.juuni 2013

Riigi Kinnisvara AS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahvusarhiivi ja Tartu Linnavalitsusega kuulutas teisipäeva õhtul pidulikult välja Rahvusarhiivi uue hoone rahvusvahelise arhitektuurikonkursi kolme võidutöö autorid.

Võidutööde vääriliseks tunnistati AB Asum OÜ ideelahendus „a4“ (autorid: Sander Aas, Illimar Truverk, Urmo Vaikla, Tüüne-Kristin Vaikla),

AS RTG Projektbüroo ja Sport OÜ ühine ideelahendus „Kloostri aed“ (autorid: Martin McLean, Tiit Sild, Jengel Ansip)

ning Siim ja Kreis OÜ ideelahendus „Post Scriptum“ (autorid: Andres Siim, Kristel Ausing).

Lisaks pälvisid ergutuspreemiad Salto AB OÜ ideelahendus „Ait“ (Ralf Lõoke, Karli Luik, Maarja Kask, Helin Kukk)

ja EA Reng AS ideelahndus „Papüürus“ (Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Aleksei Petrov).

Võidutöö preemia suurus oli 7000 eurot ja ergutuspreemia suurus 2500 eurot. Ideekonkursi preemiafond oli kokku 26 000 eurot.

Konkursile laekus kokku kümme võistlustööd. Žürii hindas kavandite juures ruumide paigutust vastavalt hoone kasutusfunktsioonile, energiasäästlikkust ja ekspluatatsioonikulusid, ehituslikku ökonoomsust, kulude suurust hoone elukaare jooksul, arhitektuurset lahendust ja sobivust ümbritsevasse linnaruumi ning kinnitas kavandite paremusjärjestuse.

Võistluse põhieesmärgiks oli saada linnaehituslikult sobiv, efektiivse pinnakasutusega ja arhitektuurselt kõrgetasemeline kaasaegne arhiivihoone, mille ehitus- ja ülalpidamiskulud on säästlikud ja mis on madala energiatarbega. Hoone näol on tegemist rahvuse ja riigi seisukohalt olulise objektiga, mis peab olema esinduslik ja staatusele vääriline.

Järgmisena korraldab Riigi Kinnisvara AS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks kolme ideekonkursi võitja vahel. Projekteerimistööde eeldatav maksumus on ligikaudu 300 000 eurot.

Rahvusarhiivi uue hoone esimese etapi suuruseks on kavandatud ligi 13 000 ruutmeetrit ja on plaanis rajada Tartusse Nooruse 3 kinnistule.

Rahvusarhiiv on valitsusasutus, mis tagab isikute õiguste tõendamiseks vajaliku teabe kestmise ja kasutamise. Ühtlasi on Rahvusarhiiv teadmusasutus, mille eesmärgiks on Eesti ühiskonda peegeldava informatsiooni (dokumentaalne kultuuripärand) kogumine, arhivaalidele juurdepääsu võimaldamine nii arhiivis kui veebis ning kogude säilitamine nõuetekohastes tingimustes. Rahvusarhiiv arendab erinevaid arhiiviteenuseid ning teadus-ja publitseerimistegevust kooskõlas ühiskonna pikaajaliste huvide ja kasutajate vajadustega.