Rahvusarhiivi uue peahoone fassaadi hakkab katma mälestuste muster

28.juuli 2015
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Rahvusarhiivi ja Eesti Kunstnike Liiduga korraldasid Rahvusarhiivi uue hoone kunstikonkursi, mille žürii valis seitsmeteistkümne võistlustöö hulgast välja autorite Fred Kotka ja Carmen Lansbergi kavandi märgusõnaga „Uure“.
Kunstikonkursi raames otsiti ideelahendust rajatava arhiivihoone fassaadikanga kujunduseks ja teostuseks.

Žürii poolt välja valitud võidukavand „Uure“ omab selget ja tugevat kontseptsiooni, toetab hoone arhitektuuri ja on selle olemusega kooskõlas. Tegemist on ajatu ja julge lahendusega.


Ideekvanad "Uure"

Teose autorid kirjeldavad oma ideed järgmiselt: Uure on uuristatud mälestuste muster, aja keerustiku sooneline jälg. Kiri, mis on loodud hoidma ja kaitsma. Uure jäljendab aju struktuure. Sümboliseerib mõtlemist ja meenutamist. Esitab küsimuse, uuristab lahenduse. Uure kirjeldab uurimise protsessi, uurimistöö uuristusi, keerd- ja võidukäike. Tekitab põnevust, vaimustust ja rõõmu. Uure on mäng, mis kutsub arhiivi uurima.


Konkursi teise koha pälvis kavand „Aamen“, mille autoriks on Oliver Soomets, Tõnis Hiiessalu ja Bruno Lillemets.


Ideekavand "Aamen"

Kolmanda koha pälvis autorite Katrin Tammsaare ja Külli Tõnissoni kavand „Mälukihid“.


Ideekavand "Mälukihid"

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid Priit Pirsko (riigiarhivaar, žürii esimees), Krista Mölder (Eesti Kunstnike Liit), Karin Paulus (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing), Illimar Truverk (Eesti Arhitektide Liit, hoone arhitekt), Urmo Vaikla (Eesti Sisearhitektide Liit, hoone sisearhitekt) ja Tõnis Arjus (Tartu linnaarhitekt).

Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 30 000 eurot. Arhiivihoone bürooploki fassaadi kattev taies valmib tänavu sügisel. Hoone valmib 2016. aasta kevadel.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb hankida kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste hanke ülempiir on 65 000 eurot.

Lähem informatsioon:

Priit Pirsko
Riigiarhivaar
Rahvusarhiiv
Tel: 738 7505, 738 7501
E-post: Priit.Pirsko@ra.ee

Kaupo Pajumäe
Projektidirektor
Riigi Kinnisvara AS
Tel: 606 3433
E-post: kaupo.pajumae@rkas.ee