Rakveres avati pidulikult politsei ja pääste ühishoone

04.veebr 2011
Reedel, 4. veebruaril avatati pidulikult Rakvere uus politsei ja pääste ühishoone. Rakveres Kreutzwaldi 5a kinnistule rajatud hoones on politsei- ja päästeametnikele vajalikud tööruumid, ajutise kinnipidamise ruumid, kainestusruumid ja päästeautode garaaž. 

Sellest majast juba mööda ei vaata! Sisseastumise põhjust ju ei pruugigi väga sageli olla, aga tasub oma ID-kaardi aegumistähtajale pilk heita. Sealt võib selguda, et uuest majast tuleb varsti läbi astuda,“ ütles siseminister Marko Pomerants. „Kel on mingi väga kiire asi, siis numbrid on endised  - 110 ja 112. Enamusjuhtudel tuleme selliste kõnede puhul ise kohale. Sissekolinud politseinikud ja päästjad olid aga ammuilma paremad töötingimused ära teeninud,“ sõnas siseministeruue maja avamisel.

Riigi Kinnisvara AS otsis ühishoone rajamiseks esmakordselt üüri vähempakkumise korras investorit erasektorist, kes hoone oma kulude ja kirjadega valmis ehitaks ning edasi üürile annaks. Riigi Kinnisvara juhatuse esimehe Jaak Saarniidu sõnul on valminud hoone heaks näiteks, et tavapärasest raamist välja mõtlemine tasus end ära. "Koostöö oli Oma Ehitajaga konstruktiivne ning tulemusega oleme rahul. Positiivne kogemus julgustas meid ette võtma teisigi analoogseid projekte, mis praegusi riigi investeerimisvõimeid arvestades jääksid muidu pikaks ajaks oma järge ootama," sõnas ta. "Sellise koostöömudeli õnnestumiseks peab lisaks headele partneritele ka olukord olema ehitusturul sobiv," lisas Saarniit.

Rakvere politseimaja valmimist on pikalt oodatud ning Ida Prefektuuri prefekt Aldis Alus tõdeb nüüd, et tegemist on Eesti kõige parema ja kõige kaasaegsema politseihoonega. „Maja projekteerimisel võeti arvesse politseitöö eripära ning töötajatele loodi head olmetingimused ja kõik võimalused põhiülesannete täitmiseks,“ kinnitas prefekt.

"Meie regioonis 2003. aastal valminud Tapa ja 2008. aastal avatud Iisaku politsei ja pääste ühishooned on head näited, et töötingimuste paranemisega kaasnevad ainult plussid. Nüüdisaegsed töötingimused tõstavad kindlasti ametnike motiveeritust ja tagavad tasemel teeninduskultuuri," lisas Ida-Eesti Päästekeskuse direktor Ailar Holzmann.

Hoone ehituse ja finantseerimise korraldanud AS Oma Ehitaja juhatuse esimehe Kaido Fridolini sõnul on ühishoone näol tegemist eduka näitega, kus suhteliselt keerulistes majanduslikes tingimustes leidsid riik ja ettevõtjad parima lahenduse ning hoone valmis õigeaegselt. „Kõik osapooled on teinud head tööd ja tänu sellele sai ehitus korrektselt finantseeritud ja kasutajale üle antud,“ ütles Fridolin.

Riigi Kinnisvara ja AS Oma Ehitaja tütarfirma OÜ Superficarius allkirjastasid eelmisel aastal 24. juulil kokkulepped, mille alusel Rakvere politsei ja pääste ühishoonet ehitama hakati. AS Oma Ehitaja rajatud Rakvere politsei ja pääste ühishoonele asetati nurgakivi möödunud aastal 6. novembril ning hoone anti Riigi Kinnisvarale üle 22. oktoobril 2010.a. Riigi Kinnisvara rendib hoonet 15 aastaks sõlmitud üürilepingu alusel EfTEN Kinnisvarafondi käest, kes omandas OÜ Superficarius osa ASilt Oma Ehitaja käesoleva aasta novembris. Fondijuht Viljar Arakase sõnul on ettevõttel Riigi Kinnisvaraga olnud varasem hea koostöökogemus. „Tegemist on väga pikaajalise investeeringuga, mille garantiiks on Riigi Kinnisvaraga sõlmitud leping. Julgustaksin avalikku sektorit Riigi Kinnisvara positiivse näite kaudu julgemalt investeerima, et tänasel suhteliselt heade ehitushindadega ajal teha valmis ka ülejäänud riigile vajalikud objektid,“ ütles Arakas.

Esimene politsei- ja pääste ühishoone avati Virumaal 2003. aasta 26. novembril Tapal ja teine samalaadne 14. novembril 2008 Iisakus. Rakvere hoone on Virumaal suurim.