Rapla riigigümnaasiumi hoone arhitektuurivõistluse võitjad on selgunud

19.mai 2016
Riigi Kinnisvara AS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rapla Vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas täna välja Rapla riigigümnaasiumi hoone arhitektuurikonkursi võidutööde autorid.
Konkursile laekunud seitsme võistlustöö hulgast tunnistati esikoha vääriliseks Salto Arhitektuuribüroo OÜ ideelahendus märgusõnaga „Lainurk“ (autorid: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Helin Kukk, Andro Mänd ja Monica Knoll).


„Lainurk“ on keskkondlikult ja õpikeskkonnalt ideekonkursi tugevaim töö. See arvestab Rapla inimeste tegelikke liikumissuundasid – peasissepääs on loogilises suunas, hästi märgatav ja leitav. Uus hooneosa ei konkureeri vanaga ja väärtustab seda. Ideelahenduses on kasutatud lihtsaid, kuid mitte primitiivseid vormi- ja kujundusvõtteid – pidulik kaldtee, akende rütm, arusaadavad ja lihtsad materjalid. Sümpaatsed on väliauditoorium ja pidulik lipuväljak. Parkimine on selgelt eraldatud jalakäijatest ja jalgrattaga liiklejaist. Ruumide paigutus ja grupeerimine on selge ning loogiline. Klassiruume ühendab ja seob tervikuks ühiskasutuses ruumide ning rekreatsioonialade maastik. „Lainurga“ ruumistruktuur tabab suurepäraselt kaasaegse gümnaasiumi õpikeskkonna eripärasid ning vajadusi.

Teise koha vääriliseks tunnistati Kuu OÜ töö pealkirjaga „Taru“ (autorid: Joel Kopli, Juhan Rohtla, Koit Ojaliiv, Rene Sauemägi ja Liis Juuse).


Kolmanda koha vääriliseks tunnistati Novarc Group AS töö pealkirjaga „Laas“ (autorid: Martin Aunin ja Annika Aasmaa).


Lisaks anti välja ergutuspreemia ConArte OÜ ideelahenduse „Raplaus“ eest (autorid: Vilve Enno, Martin Lepplaan ja Lidia Zarudnaya).


Ideekonkursi preemiafond on kokku 16 000 eurot: esikoht 6 500 eurot, teine 4 500 eurot, kolmas 3000 eurot ja ergutuspreemia 2000 eurot.

Konkursiga sooviti leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus Rapla riigigümnaasiumi olemasoleva õppehoone rekonstrueerimiseks ja sellele juurdeehituse rajamiseks.

Järgmisena korraldab Riigi Kinnisvara AS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjalt. Projekteerimistööde maksimaalne maksumus on 214 500 eurot. Summale lisandub käibemaks.

Kavandatav hoone peab vastama arhitektuurselt ja linnaehituslikult asukohale, olema rajatud optimaalsete kuludega, olema turvaline, mugav, funktsionaalne ning energiasäästlik. Hoone teenindamiseks ja kooli pidamiseks vajalik maa-ala peab olema lahendatud õppetöö vajadusi silmas pidades.

360 õpilasele kavandatav tänapäevane gümnaasiumihoone on kavas ehitada Rapla linna, Kooli tänav 8 kinnistule. Planeeritava koolihoone netopind on ca 3 130 ruutmeetrit, sealhulgas olemasoleva rekonstrueeritava hoone netopind ca 1 320 ruutmeetrit. Uus koolihoone avatakse 2018. aasta sügisel.

Gümnaasiumihoone rajamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.