Rapla riigimaja saab endale kogukonda kaasava installatsiooni „Meie Rapla“

24.märts 2016
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) korraldas Rapla riigimaja avaliku ruumi rikastamiseks kunstikonkursi, mille žürii valis 33 võistlustöö hulgast välja Tarmo Kübardi ja Sander Paljaku  kavandi märgusõnaga "Meie Rapla“. Konkursi tulemusena luuakse Rapla riigimajja kaasav installatsioon, mis annab tulevikus ka Rapla elanikele võimaluse ise selle teose kujundamisse panustada.
Kunstikonkursi raames otsiti Raplamaaga otseselt või kaudselt seonduvat ideelahendust.  Ettekirjutusi materjalile ja tehnikale ei olnud. Žürii poolt valiti võidutööks ajas muutuv interaktiivne installatsioon, mis rõhutab Rapla elanike ühtekuuluvustunnet. Installatsioon on oma loomult justkui riiul, mille iga sektsioon on üks soov, unistus, tähelepanek, märkus või viide. Selle sektsioone täitvaid teoseid saab aja jooksul vahetada ning autorite nägemuse kohaselt peaks teose loomisel kaasama kohalikku elanikkonda. Täpne lahendus, kuidas installatsioon täituma hakkab, töötatakse välja ideekavandi teostamise etapis.


Ideekavand "Meie Rapla"

Teise koha ning 120 euro suuruse preemia otsustas žürii anda ideekavandile „Helesinine unistus“, mille autoriteks on Marko Mäetamm ja Kaido Ole. Teos kujutab Raplat maalituna seitsmekümnendate aerofoto järgi.


Ideekavand "Helesinine unistus"

Kolmanda koha vääriliseks pidas žürii kavandit  „2R ja Kuusk“, mis kujutab abstraktselt Raplat kui iidsete kultuuride, kohtumiste ja heade lätete kohtumispaika. Teose autoriks on Tarvi Laamann. Kolmanda kohaga kaasneb 60 euro suurune preemia.


Ideekavand "2R ja Kuusk"

Žürii soovis lisaks esikolmiku töödele ka ära märkida ja välja tuua ideekavandid „Energia“ (autorid: Per William Petersen ja Sirje Petersen) ning „Lendav taldrik“ (autor: Raul Rajangu).

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid Ene Matetski (Rapla Maavalitsuse maasekretär, žürii esimees), Johannes Saar ja Liisa Kaljula (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing), Arne Maasik ja Inga Heamägi (Eesti Kunstnike Liit) ning Kairi Orgusaar (Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuse juhatuse liige). Hääleõiguseta liikmena osales žürii töös ka Rapla Maavalitsuse kultuuritöö spetsialist Age Tekku.

Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 12 064 eurot. Teost saab Rapla riigimajas näha alates käesoleva aasta sügisest.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 625 000 euro ulatuses. Kunstiteoste hanke ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.