Renoveeritav Valga Gümnaasium saab endale täienduse Terje Ojaveri loodava pronksskulptuuri „Hoolaud“ näol

22.märts 2016
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) ja Valga Gümnaasiumiga viisid läbi kunstikonkursi, mille žürii valis üheksa võistlustöö hulgast välja Terje Ojaveri kavandi märgusõnaga "Hoolaud“, mis vihjab kooli rollile gümnaasiuminoorte elus.
Kunstikonkursi raames otsiti väliala taiese ideelahendust, mis rõhutaks kooli järjepidevust „Valga valgeks majaks“ kutsutud hoones, sobituks muinsuskaitsealuse hoonega ning oleks teostatud ajaliselt kestvast materjalist.

Võidutöö näol on tegemist pronksist noormehega, kes seisab graniidist ja betoonist „hoolaual“. Autori sõnul inspireeris teda hoone neoklassitsistlik-juugendlik katuseviil, portaali karniisialused dekoratiivsed konsoolid ning maja ajalugu. Skulptuuril hoogu võttev noormees vihjab hoones algselt tegutsenud Valga Poeglaste Gümnaasiumile. Võidutöö välja valinud žürii hinnangul on kavandi „Hoolaud“ puhul  tegemist selge ja loogilise kontseptsiooniga, mis sobitub hästi koolimaja vaimu ja ideega. Samuti leiti, et töö eksponeerimiseks valitud asukoht on autori poolt hästi valitud, kasutades osavalt ära haljasala kaldenurka.


Ideekavand "Hoolaud"

Teise koha saavutanud ning 250 euro suuruse preemia võitjaks on kavand „Kärajad“, mille autoriteks on Oliver Soomets, Tõnis Hiiesalu ja Bruno Lillemets. Teose ideeks on istutada koolimaja tagahoovi keskele noor tamm ja ümbritseda see installatsiooniga, mille moodustavad betoonist raamatuvirnad.


Ideekavand "Kärajad"

Kolmanda koha vääriliseks pidas žürii Margus Triibmanni ja Kristjan Urke kavandit  „Kuperjanov“. Taies kujutab fragmenti raudteest, mis autorite sõnade kohaselt sümboliseerib koolihoone tänavale nime andnud Vabadussõja kangelase Julius Kuperjanovi viimast teekonda, mis algas haavata saamisega Paju mõisas ning lõppes viimse hingetõmbega Tartus. Kolmanda kohaga kaasnev preemia on 125 eurot.


Ideekavand "Kuperjanov"

Lisaks esikolmikule otsustas žürii üksmeelselt välja tuua ka ideekavandi „Valgmik“, mille autoriteks on Risto Tali, Rait Siska ja Nils Hint. Tegemist on terassammastest moodustuva paviljoni, kohtumispaiga, observatooriumi, mõtiskluskoha ja mõtteparklaga, mis paikneb kooli sisehoovis. „Valgmik“ moodustub 32 gooti arhitektuurile omasest ristroidest, mis loovad visuaalse assotsiatsiooni basiilika keskmise kõrgema osa ülaosas paikneva akende reaga.


Ideekavand "Valgmik"

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid Ingrid Ruudi ja Tõnis Tatar (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing), Gea Sibola-Hansen ja Jaan Luik (Eesti Kunstnike Liit), Siiri Laanemaa (Valga Gümnaasiumi õppehoone restaureerimise arhitekt) ning Raivo Behrsin (Valga linnadisainer). Hääleõiguseta liikmetena osalesid žürii töös ka Valga Gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa, Valga Linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre ning protokollijatena Mari Emmus ja Kati Vuks RKASist.

Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 25 000 eurot. Teost saab kooli õuealal näha käesoleva aasta sügisel.

Valga Gümnaasiumi kunstikonkursi kavandite näitus avati esmaspäeval, 21. märtsil Valga Muuseumis (Vabaduse 8). Näitus jääb avatuks 28. märtsini 2016 (kaasa arvatud).

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb tellida, kui ehitustöid teostatakse vähemalt 625 000 euro ulatuses. Kunstiteoste hanke ülempiir on 65 000 eurot. Summadele lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.