Riigi Kinnisvara AS üheksa kuu müügitulu oli 222,5 miljonit krooni

30.okt 2008
Täna kogunenud Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) nõukogule esitleti ettevõtte 2008. aasta üheksa kuu majandustulemusi.   
 
Ettevõtte 2008. aasta üheksa kuu müügitulu oli 222,5 miljonit krooni, ehk 42 protsenti rohkem kui 2007. aasta samal perioodil. Sealhulgas kasvas üüritulu 58,7 miljoni krooni võrra 192,2 miljoni kroonini. Osutatud teenuste maht kasvas 30 miljoni kroonini ehk 31 protsenti rohkem kui möödunud aasta samal perioodil.

Ärikasum oli 2008. aasta üheksa kuu kokkuvõttes 43,2 miljonit krooni, mis ületab käesolevaks aastaks kinnitatud eelarvenäitajat, kuigi on 38 protsenti vähem kui möödunud aasta samal perioodil ning puhaskasumit teeniti 34,5 miljonit krooni, ehk 49 protsenti vähem kui möödunud aasta samal perioodil. Eelmise aasta võrreldaval perioodil toimus suuremahulisi erakorralisi müüke, millest suurim kasum tuli Suur-Patarei 13 müügist.


Ettevõtte jätkas nii personali-  kui tegevuskulude osas kokkuhoidu, kulutades üheksa kuuga 10,2 miljonit krooni vähem kui eelarves planeeritud.
 
Avaliku sektori asutuste töötingimuste parandamiseks on investeeritud üheksa kuuga kokku 605 miljonit krooni.
 
Ehitustööde, asjade ja teenuste ostmiseks korraldati käesoleva aasta üheksa kuuga 84 riigihanget, millest õnnestunuks sai lugeda 76 riigihanget. Kaheksal korral lepingu sõlmimiseni ei jõutud.

Kinnisvaraportfelli suuruseks on üheksa kuu seisuga 1,863 miljardit krooni, mis on 25,6 protsenti suurem eelmise aasta võrreldava perioodi seisust.

Üheksa kuu seisuga on valminud 26 ehitus- , renoveerimis- ja remondiprojekte, millest 10 on uusehitised.  Hetkel on veel ehitusfaasis 20 objekti. Suuremates projektidest saab esile tõsta Viru Vanglat, mitmeid kohtu ja prokuratuurihooneid ning üheksat koolihoonet.
 
Nõukogu otsustas võtta üheksa kuu eelarve täitmise aruande teadmiseks.

„Eelmise aastaga võrreldes on koomale tõmmatud palga ja tegevuskulusid,” ütles nõukogu esimees Taavi Rõivas: „ Samas on rakendatud investeeringute mahus valminud rida uusi objekte, mis suurendavad oluliselt ettevõtte tulu.“  Rõivase sõnul on ettevõte suutnud majanduskeskkonda arvestades operatiivselt oma tegevust efektiivsemaks muuta.

Teise päevakorra punktina kinnitas nõukogu RKASi uueks siseaudiitoriks rahvusvahelise ettevõtte KPMG Estonia.

RKAS on 2001. aastal loodud Eesti Vabariigile kuuluv 1,4 miljardi krooni suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100 protsendiliselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium.