Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone ehitushanke

04.sept 2012
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas täna välja ehitustööde riigihanke "Mälestuste väli - Eesti Rahva Muuseumi peahoone ehitus", millele oodatakse pakkumusi kuni 15. novembrini. Muuseumihoone ehitajaga on plaanis leping sõlmida tuleva aasta jaanuaris ja hoone ehitamine on kavandatud aastatel 2013-2015, millele järgneb hoone sisustamine ja muuseumi püsinäituste rajamine. Eesti Rahva Muuseumi (ERM) uus peahoone on plaanis avada 2016. aasta lõpus.

ERMi uue peahoone ehitus jaguneb neljaks hankeks ja ehituslepinguks. Käesolev riigihange viiakse läbi eesmärgiga leida ERMi ehituse peatöövõtja, kelle ülesandeks on  uue hoone ehitamine. Järgneva kolme hankega leitakse peahoone sprinklersüsteemi, maaküttesüsteemi ning välisrajatiste ja –alade väljaehitajad.

ERMi uue peahoone suletud netopind on 33 854 ruutmeetrit ja hoone ehitushanke eeldatav maksumus on koos käibemaksuga 59 miljonit eurot. Riigihange viiakse läbi rahvusvahelise avatud hankemenetlusena ja parima pakkumuse edukaks tunnistamise aluseks on madalaim hind. ERMi rajamise ja sisustamise eeldatav kogumaksumus on koos käibemaksuga 75,69 miljonit eurot.

ERMi uus peahoone on kavandatud ehitada Tartusse, Raadile. Uue hoone tarbeks on muuseumil kasutada kolm kinnistut Tartu linna ja Tartu valla territooriumil. Hoone on kavandatud kahe omavalitsuse territooriumile.

Üldiseks eesmärgiks on rajada Tartusse Raadile uus kultuurikeskkond, mille kandvaks osaks on Eesti Rahva Muuseumi uus peahoone. Uus hoone sisaldab endas mitmeid erinevaid kasutusfunktsioone ja -võimalusi. Uude hoonesse kavandatakse ERMil tänapäevased näituseruumid, tööruumid ja kollektsioonidele hoidlad. Luuakse võimalused muuseumi külastajatele kvaliteetseks vabaaja veetmiseks – ruumid on ette nähtud restoranile, kohvikule, erinevatele muusika-, kino- ja teatrisaalidele, seminariruumidele ja õppeklassidele. Lisaks loob rajatav keskkond eeldused ja võimalused erinevate institutsioonide ja vabaühenduste tegevuseks ja koostööks.

RKASi eesmärgiks on rajada Eesti Rahva Muuseumile optimaalsete kuludega uus peahoone, mis vastaks igati muuseumi vajadustele, oleks esinduslik, vastaks tänapäevastele energiatõhususe nõuetele ning mille hilisemad ülalpidamise kulud oleks madalad.

Hoone kavandamisel on lähtutud tänapäevastest nõudmistest hoone tehnilistele lahendustele. Uus muuseumihoone peab olema hilisemas ekspluatatsioonis energiasäästlik, kasutatavad ehitusmaterjalid ja tehnoloogilised seadmed peavad olema kvaliteetsed ja ajas kestvad.

Hoone ehitab ja sisustab RKAS. Hoone rajamist rahastatakse Kultuurkapitali sihtotstarbelistest toetusest ja RKASi oma- ning laenuvahenditest.


Taustaks
Eesti Rahva Muuseumi uus hoone rajatakse tuginedes Riigikogu 1998. aasta otsusele.

ERMi uue hoone kavandamisega Raadile tehti algust 2003. aastal. 2006. aasta jaanuaris kuulutati välja rahvusvahelise ideekonkursi tulemused. Võitjaks osutus Prantsuse arhitektuuribüroo SARL D´Architecture Dorell Ghotmeh Tane.

Hoone projekteeriti aastatel 2007-2012. Arhitektuurse projekti koostas arhitektuuribüroo SARL D´Architecture Dorell Ghotmeh Tane koostöös Eesti alltöövõtjatega arhitektuuri- ja sisearhitektuuribüroodega HG arhitektuur, Kino ja Pille Lausmäe SAB. Hoone tehnilise projekti koostas ja tegutses peaprojekteerijana EA Reng AS koostöös IB Aksiaal OÜ-ga. Projekt on koostatud tööprojekti staadiumis.

Hoone projektiga haakub ERMi uue hoone ümbritseva ala pinnavete reguleerimissüsteemi rajamine, mille projekti koostas AS Maa ja Vesi. Eeltööna on läbi viidud projektiga seonduv keskkonnamõjude hindamine, Raadi territoorium on puhastatud reostusest, osaliselt on välja ehitatud pinnavete reguleerimissüsteem . Eeltöid on rahastatud Kultuurkapitali ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetustest.

RKAS ja ERM sõlmisid 10. novembril 2011. aastal käsunduslepingu, mille kohaselt RKAS korraldab ERMi nimel uue muuseumihoone ehitustööde, ehitustööde omanikujärelevalve ning hoone sisustamiseks vajalikud riigihanked ning viib läbi nendega seotud toimingud.

RKAS avaldas ERMi uue hoone ehitushanke eelteade 6. juulil 2012.

Mälestuste väli - Eesti Rahva Muuseumi peahoone eskiis
 

Lisainformatsioon:
Peeter Mauer
ERM projektidirektor
Riigi Kinnisvara AS
Tel: 606 3452; 504 6315
E-post: peeter.mauer@rkas.ee