Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja hanke Läti esimese kaasaegse vangla projekteerimiseks

05.dets 2014

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas täna välja rahvusvahelise projekteerimistööde riigihanke, millega soovitakse leida koostööpartner Liepajasse rajatava Läti esimese kaasaegse vanglakompleksi ja selle juurde kuuluva taristu projekteerimiseks.

Vangla on kavas ehitada 1200 kinnipeetavale ning sellest saab riigi esimene kamber-tüüpi vangla, kus saavad tööd ligi 450 vanglaametnikku. Uus suurvangla koos 50-kohalise avavanglaga valmib senise kava kohaselt 2018. aastal.
 
RKASi ja Läti Vabariigi justiitsministeerium allkirjastasid käesoleva aasta aprillis koostöökokkuleppe kaasaegse vanglakompleksi kontseptsiooni väljatöötamiseks. Kokkulepe hõlmab nii projekteerimistööde ettevalmistamist kui ka projekteerimishanke korraldamist koos hilisema projektijuhtimisega.
 
Eeskuju kaasaegse vangla rajamisel võetakse Eesti uute vanglate ehitamise ja projekteerimise kogemustest, arvestades projekteerimisel kohalikke looduslikke eripärasid, turvakaalutlusi ja riiklikke õigusakte.
 
Tänapäevase vanglakompleksi projekteerimisel pööratakse erilist tähelepanu energia- ja  keskkonnasäästlikkusele ning turvalisusele. Hooned peab olema võimalik rajada optimaalsete kuludega, ruumikasutus peab olema efektiivne ning ülalpidamiskulud madalad. Konstruktsioonid ja tehnosüsteemid planeeritakse ajale vastupidavatena. 
 
Projekteerimishanke eeldatav maksumus on 1,9 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.
 
Riigihange „Uue Liepaja vangla projekteerimine” on avaldatud riiklikus riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register, hanke viitenumber on 158066. Pakkumiste esitamise aeg on 20. jaanuar 2015 kell 14.00.
 
Lisainformatsioon
Andrus Kõre
Projektidirektor
Riigi Kinnisvara AS
Tel: +372 744 6676
Mob: +372 5199 1216
E-post: andrus.kore@rkas.ee