Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja kunstiteoste tellimise ideekonkursid

14.märts 2013

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja ideekonkursid kunstiteoste soetamiseks Jõgevamaa Gümnaasiumile, Läänemaa Ühisgümnaasiumile, Viljandi Gümnaasiumile ja Nõo Reaalgümnaasiumile eeldatava kogumaksumusega ligi 191 000 eurot.

Konkursside eesmärk on leida sobivaim kunstiteoste ideelahendus, millega avalikku ruumi rikastada. Loodav kunstiteos peab olema mõeldud nii juhuslikele möödujatele kui koolimaja igapäevastele kasutajatele, võttes arvesse koolinoorte uudishimulikku loomust. Teos võib sisaldada ka tarbeelementi.

Kunstiteoste tellimise konkursil hinnatakse anonüümseid ideekavandeid. Ideekavandeid hindab ideekonkursi žürii. Tagamaks konkursi tulemusel tellitavate teoste kõrget kunstilist taset, on seadusega ette nähtud, et vähemalt kaks kolmandikku ideekonkursi žürii liikmetest peavad kuuluma kujutava või rakenduskunsti vallas tegutsevasse loomeliitu. Sõltuvalt lähteülesandest on konkursi žüriisse kaasatud ka hoone arhitekt.

Pärast ideekonkursi võitja väljaselgitamist korraldab RKAS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse auhinnatud kavandi alusel teose loomise hankelepingu sõlmimiseks.

Viljandi Gümnaasiumi kunstiostu riigihanke eeldatav maksumus on 65 000 eurot. Pakkumuse esitamise aeg 23. aprill.

Nõo Reaalgümnaasiumi kunstiostu riigihanke eeldatav maksumus on 53 611 eurot. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 25. aprill.

Jõgevamaa Gümnaasiumi kunstiostu riigihanke eeldatav maksumus on 35 302 eurot. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 30. aprill.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi kunstiostu riigihanke eeldatav maksumus on 36 867 eurot. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 2. mai.

Ideekonkursside kutsed on avaldatud riiklikus riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register. Jõgevamaa Gümnaasiumi kunstiostu ideekonkursi hanke viitenumber on 141519. Läänemaa Ühisgümnaasiumi kunstiostu hanke viitenumber on 141527. Viljandi Gümnaasiumi kunstiostu ideekonkursi hanke viitenumber on 141539. Nõo Reaalgümnaasiumi kunstiostu ideekonkursi hanke viitenumber on 141544.

2011. aastal jõustus kunstiteoste tellimise seadus, mille kohaselt tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Seadus rakendub riigi- ja avalik-õiguslikele asutustele ning riigi enamusosalusega sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, kuid ei laiene kohalikele omavalitsustele. Kunstiteoseid tuleb hankida kui ehitustöid teostatakse vähemalt 750 000 euro ulatuses. Kunstiteoste hanke ülempiir on 65 000 eurot.