Riigi Kinnisvara AS otsib Jõhvi Riigigümnaasiumi projekteerijat

08.mai 2013

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja Jõhvi Riigigümnaasiumi projekteerimistööde ja autorijärelevalve rahvusvahelise riigihanke, millele oodatakse pakkumusi kuni 20. juunini. Ehitustegevusega on plaanis alustada 2014. aasta suvel ning kool avada 2015. aasta sügisel.

Jõhvi Riigigümnaasium ehitatakse praeguse Jõhvi Gümnaasiumi hoone kõrvale aadressil Hariduse 5b ja selle projekteerimisel pööratakse erilist tähelepanu kaasaegse õpikeskkonna funktsionaalsusele ning energiasäästlikkusele. Eesmärgiks on rajada ligi nullenergiaga hoone, mille aastane energiavajadus on alla 90 kWh/m² aastas.

Õppehoone peab olema võimalik rajada optimaalsete rajamiskuludega, ruumikasutus olema efektiivne, ülalpidamiskulud madalad ning konstruktsioonid ja tehnosüsteemid ajas vastupidavad ja kauakestvad.

Valdavas osas kahekorruselise koolihoone kavandatav kogupind on ligi 4000 m².  Tänastest Jõhvi Gümnaasiumi ruumidest jäävad ühiskasutusse spordisaal ja köök ning raamatukogu fondihoidla. Hooned on kavas ühendada galeriiga.

Gümnaasiumivõrgustiku korrastamise projekti tulemusena koondatakse mõlema praeguse Jõhvi üldhariduskooli gümnaasiumiastme klassid uude gümnaasiumihoonesse ning Jõhvi Gümnaasium ja Jõhvi Vene Gümnaasium reorganiseeritakse põhikoolideks. Jõhvi Riigigümnaasiumi õpilaste arvuks on planeeritud 540.

Jõhvi Vallavalitsus volitas 2. aprilli korraldusega RKAS-i Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Jõhvi valla vahelise kokkuleppe raames viima läbi projekti “Regionaalse gümnaasiumi rajamine Jõhvi” elluviimiseks vajalikke riigihankeid, sealhulgas projekteerimishange, ehitusprojekti ekspertiisi tellimise hange, omanikujärelevalve hange, ehitushange, sisustushanked ning kõik eeltoodud tegevustega kaasnevad hanked.

Jõhvi tulevase riigigümnaasiumi rajamist rahastatakse Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Piirkondlik ja terviklik ja tasakaalustatud areng“ meetmest „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine“.

Jõhvi Riigigümnaasiumi projekteerimistööd ja autorijärelevalve riigihanke kutse on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 142999. Pakkumiste esitamise aeg on 20. juuni 2013 kell 14.00.