Riigi Kinnisvara AS otsib Narva-1 piiripunkti ehitajat

17.veebr 2014
Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja Narva kesklinnas asuva Narva-1 piiripunkti rekonstrueerimistööde rahvusvahelise riigihanke, millele oodatakse pakkumusi kuni 31. märtsini. Ehitustegevusega on plaanis alustada kevadel ning piiripunkti ehitustööd tuleb lõpetada selle aasta lõpuks.
Ehitustööde eesmärk on muuta piiriületus Narva ja Ivangorodi piiripunktides inimeste jaoks kiiremaks ja mugavamaks. Piiri läbilaskevõime suureneb aasta lõpuks poole võrra ja sellega saavutatakse piiripunktide kesklinnalist asukohta arvestades maksimaalne läbilaskevõime.

Piiripunkt Narva-1 koosneb kolmest terminalist – sõiduautode ja busside, jalakäijate ning veoautode terminalist. Piiripunktis on kaks sõidurada bussidele, kaks rada sõiduautodele ja neli rada jalakäijatele. Terminalihooned rajati 1990ndate esimeses pooles ning on amortiseerunud.

Piiripunktide ressurss on kasutatud täielikult vaid siis, kui mõlemal pool piiri asetsevate piiripunktide läbilaskevõime on võrdne. Täna on Ivangorodis eraldi busside terminal ja bussireisijaid on võimalik teenindada neljal rajal, kuus rada on sõiduautodele ning kuus rada jalakäijatele. Ehitustööde käigus on plaanis mõlema piiripunkti infrastruktuuri võimaluse piires ühtlustada.

Narva-1 piiripunkti ehitustööd muudab keerukaks selle kesklinnaline asukoht, mida piirab ühelt poolt ajalooline Narva bastion ja teiselt poolt linnusepark. Piiripunkti vahetus läheduses on linna peaväljak ja elumajad. Osa rajatisi on muinsuskaitse all ning laiendustöid on võimalik teha üksnes olemasoleva piiripunkti piires.

Ümberehituse käigus lammutatakse 500 ruutmeetrine jalakäijate terminal ja selle asemele ehitatakse uus 1468 ruutmeetrine kaasaja nõuetele vastav terminalihoone.

Ehitustööde ajal on tagatud sujuv piiriületus, sellegi poolest tuleb inimestel arvestada ehitustöödest tingitud logistiliste muudatustega ja varuda piisavalt aega piiriületuseks.

Politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuhi Rando Kruusmaa sõnul on Narva piiripunkti renoveerimist kaua oodatud. "Narva piiripunkt on oluline värav Eestisse ja Euroopasse ning ehitustööde lõppedes saab see tänapäevaseks ning piiriületajatele mugavaks teeninduskohaks. Vähemoluline pole ka heade töötingimuste loomine piirivalvuritele ja tollitöötajatele, et inimesed tahaks meile tööle tulla ning teenindus sujuks tõrgeteta," ütles Kruusmaa.

Narva-1 piiripunkt rekonstrueeritakse regionaalministri valitsemisalast koordineeritava Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI) Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 vahenditest. Suurprojektile ELR-LSP-2 „Kompleksne Narva ja Ivangorodi piiripunktide rekonstrueerimine“ eraldatud toetuse ja omafinantseeringu kogumaksumus on 8,2 miljonit eurot.

Riigihange „Narva-1 piiripunkti rekonstrueerimis- ja ehitustööd” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 149666. Pakkumiste esitamise aeg on 31. märts 2014 kell 13.00.


Narva-1 piiripunkti eskiis

Narva-1 piiripunkti eskiis

Narva-1 piiripunkti eskiis

Lisainformatsioon:

Madis Idnurm
Kommunikatsioonijuht
Riigi Kinnisvara AS
Tel: 606 3411
Mob: 526 6066
E-post: madis.idnurm@rkas.ee

Viktoria Korpan
Pressiesindaja
Politsei- ja piirivalveamet
Tel: 6 12 30 51
Mob: 511 1109
E-post: Viktoria.Korpan@politsei.ee

Kaili Uusmaa
Pressinõunik
Siseministeerium
Mob: 508 7370
E-post: kaili.uusmaa@siseministeerium.ee