Riigi Kinnisvara AS teenis 2010. aastal 175,6 miljonit krooni puhaskasumit

14.apr 2011

Neljapäeval kogunenud Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) nõukogu kiitis heaks ettevõtte 2010. aasta majandustulemused.

RKASi ärikasum oli 2010. aastal 235,9 mln krooni, kasvades aastaga 155%. Ettevõtte puhaskasum oli 175,6 miljonit krooni, mis oli 153,3 miljoni krooni võrra suurem kui 2009. aastal. Suur osa kasumi kasvust on tingitud kulude kokkuhoiust ning varade erakorralisest müügist, mis tulenes valitsussektori tasakaalu saavutamise eesmärgist.

Konsolideerimisgrupi üüritulu kokku oli 2010. aastal 203,8 miljonit krooni. Võrreldes eelarvega laekus üüritulu 11,3 miljoni krooni võrra kavandatust vähem, mis on eelkõige tingitud üüripindade müügist valitsussektori tasakaalu eesmärgil ning üüripindade optimeerimisest ja vähendamisest klientide soovidele vastu tulles.

Osutatud teenuste maht kasvas võrreldes 2009. aastaga 7,8 mln krooni võrra ja oli 66,1 miljonit kroonini.

2010. aastal valmis lisaks mitmele rekonstrueeritud hoonele kokku 4 uusehitust: Tallinnas Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi hoone, Kammeri Eriinternaatkooli õppehoone Kambja vallas Tartumaal ja koostöös erasektoriga valmisid Jõhvi kohtumaja ning Rakvere Politsei- ja Päästeameti hoone. Samuti jätkati Koidula raudteepiirijaama rajamisega. Kokku investeeriti 2010. aastal 505,4 miljonit krooni.

RKAS-i nõukogu esimehe Taavi Rõivase sõnul on ettevõte teinud head tööd: „Sarnaselt 2009. aastaga suutis ettevõte ka 2010. aastal piiratud investeerimisvõime piires tulemuslikult tegutseda ja saavutas selle juures veel täiendava 9%-lise palgakulude kokkuhoiu,“ märkis Rõivas.

Nõukogu esimees tõi esile veel ka möödunud aastal  edukalt lõpule viidud esimese välisprojekti, mille raames RKAS nõustas Gruusiat Euroopa Liidu ja muudele rahvusvahelistele nõuetele vastava piiri- ja tollipunkti tüüplahenduse väljatöötamisel ja osales kahe kaasaja nõuetele vastava piiripunkti projekteerimis- ja ehitustööde hankedokumentide ettevalmistamisel. „Kümne aasta jookusul RKAS-i kogunenud kompetentsi eksportimisega alustamine on kindlasti märgilise tähendusega ettevõtte arengus,“ lisas Rõivas.

Kuuludes valitsussektori koosseisu, mõjutas RKAS rangelt piirangutest kinni pidades oma tegevusega  riigieelarve positsiooni positiivselt ning täitis seega üldkoosoleku poolt seatud eesmärgi.

RKAS on 2001. aastal loodud Eesti Vabariigile kuuluv 103,9 miljoni euro suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium. RKAS omab ISO 9001:2000 kvaliteedijuhtimise sertifikaati ja ISO 14001 keskkonnajuhtimise sertifikaati.