Riigi Kinnisvara ASi üldkoosolek kinnitas ettevõtte 2010. aasta majandusaasta aruande

25.apr 2011

Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) ainuaktsionäri esindaja rahandusminister Jürgen Ligi kinnitas ettevõtte 2010. aasta majandusaasta aruande ning koos sellega jaotada ettevõtte puhaskasum kogusummas 175 596 846 krooni, alljärgnevalt:
• 0 krooni dividendideks;
• 5% puhaskasumist summas 8 780 000 krooni eraldisena kohustuslikku reservkapitali vastavalt äriseadustikus sätestatule;
• 166 816 846 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

RKASi ärikasum oli 2010. aastal 235,9 mln krooni, kasvades aastaga 155%. Ettevõtte puhaskasum oli 175,6 miljonit krooni, mis oli 153,3 miljoni krooni võrra suurem kui 2009. aastal. Suur osa kasumi kasvust on tingitud kulude kokkuhoiust ning varade erakorralisest müügist, mis tulenes valitsussektori tasakaalu saavutamise eesmärgist.

Konsolideerimisgrupi üüritulu kokku oli 2010. aastal 203,8 miljonit krooni. Võrreldes eelarvega laekus üüritulu 11,3 miljoni krooni võrra kavandatust vähem, mis on eelkõige tingitud üüripindade müügist valitsussektori tasakaalu eesmärgil ning üüripindade optimeerimisest ja vähendamisest klientide soovidele vastu tulles.

Osutatud teenuste maht kasvas võrreldes 2009. aastaga 7,8 mln krooni võrra ja oli 66,1 miljonit kroonini.

2010. aastal valmis lisaks mitmele rekonstrueeritud hoonele kokku 4 uusehitust: Tallinnas Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi hoone, Kammeri Eriinternaatkooli õppehoone Kambja vallas Tartumaal ja koostöös erasektoriga valmisid Jõhvi kohtumaja ning Rakvere Politsei- ja Päästeameti hoone. Samuti jätkati Koidula raudteepiirijaama rajamisega. Kokku investeeriti 2010. aastal 505,4 miljonit krooni.

Kuuludes valitsussektori koosseisu, mõjutas RKAS rangelt piirangutest kinni pidades oma tegevusega  riigieelarve positsiooni positiivselt ning täitis seega üldkoosoleku poolt seatud eesmärgi.

RKAS on 2001. aastal loodud Eesti Vabariigile kuuluv 103,9 miljoni euro suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium. RKAS omab ISO 9001:2000 kvaliteedijuhtimise sertifikaati ja ISO 14001 keskkonnajuhtimise sertifikaati.