Riigi Kinnisvara ASi üldkoosolek kinnitas ettevõtte 2011. aasta majandusaasta aruande

27.apr 2012

Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) ainuaktsionäri esindaja rahandusminister Jürgen Ligi kinnitas ettevõtte 2011. aasta majandusaasta aruande ning koos sellega jaotada ettevõtte puhaskasum kogusummas 6 739 036 eurot, alljärgnevalt:
• 0 krooni dividendideks;
• 5% puhaskasumist summas 336 952 eurot eraldisena kohustuslikku reservkapitali vastavalt äriseadustikus sätestatule;
• 6 402 084 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Ärikasum oli 2011. aastal 10,8 miljonit eurot ja puhaskasum 6,7 miljonit eurot. See on planeeritust 1,6 miljonit eurot enam. Suurem kasum tulenes kavandatust madalamaks kujunenud palga- ja tegevuskuludest ning suurematest müükidest.

2011. aastal müüdi mittevajalikku kinnisvara 1,98 miljoni euro väärtuses, mis ületab eelarvet 0,44 miljoni euroga.  Suurima väärtusega müügid olid möödunud aastal Mere pst 12 Pärnus (0,386 miljonit eurot), Tammneeme kinnistu (0,13 miljonit eurot), Narva-Jõesuu Kordon ja Laboratooriumi 23 Tallinna vanalinnas (kumbki 0,11 miljonit eurot).

Suurematest uusehitustest valmis möödunud aastal Koidula raudteepiirijaam Põlvamaal, Porkuni erivajadustega laste riigikool Lääne-Virumaal ja Kallemäe Kooli juurdeehitus ja staadion Saaremaal.

Kuuludes valitsussektori koosseisu, mõjutas RKAS rangelt piirangutest kinni pidades oma tegevusega  riigieelarve positsiooni positiivselt ning täitis seega üldkoosoleku poolt seatud eesmärgi.

RKAS on 2001. aastal loodud Eesti Vabariigile kuuluv 112,3 miljoni euro suuruse aktsiakapitaliga kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Eesti Vabariigile. Aktsiaid valitseb Rahandusministeerium. RKAS omab ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise sertifikaati ja ISO 14001:2004 keskkonnajuhtimise sertifikaati.